Raportti Kiinan oikeusministerin vierailusta Turun yliopistossa 12.4.2000

KIINA KÄTKEYTYY NUMEROIHIN

[M.G. Soikkeli]
Tuntui hämmästyttävältä, että Kiinan oikeusministeri saadaan vierailemaan Suomessa ja puhumaan niin tulenarasta aiheesta kuin kiinalainen oikeusjärjestelmä. Vasta paikanpäällä tajuan, että jos ministeri puhuu oikeusjärjestelmän "murroksesta", niin sehän ei suinkaan tarkoita minkään positiivisen muutoksen kuvausta - eikä reformin esittely tarkoita ylipäänsäkään minkään laadullisen muutoksen kuvailua. Lisäksi mukana oli suomalainen tulkki, millä varmistettiin se, ettei ministerin tarvinnut edes kuulla suoraan hänelle esitettyjä, esimerkisi englanninkielisiä (kiusallisia) kysymyksiä.

Ministeri Gao Changli oli paikalla oman oikeusministerimme kutsusta, joten tilaisuus oli aika perinteisesti, sanoisiko, 'vieraskorea' (se pohjoisempi siis). Ministeri Gao keskittyi numerotietoihin, koska niillä hän saattoi kuvailla kiinalaisen oikeusjärjestelmän muuttuneen ainakin isommaksi ja kattavammaksi; vuodesta 1979 alkaen kolme viisivuotissuunnitelmaa on lisännyt niin asianajajien, tiedotusmateriaalin kuin rikoksensovittelijoiden määrää. (hetkinen, 3 x 5, sehän tekee vain 15 vuotta... ehkä mukana on ollut sitten 6 vuotta takapakkia, mukaan lukien pienet kiusalliset demokratian oikotievaatimukset)

Tänään ei puhuttu Tianamenin verilöylystä tai muista länsimaihin asti näkyneistä 'murroksista'. Kuvaillessaan Kiinan "uudistus- ja avautumispolitiikkaa" ministeri Gaon sanasto koostui ilmaisuista kuten "laajentaa", "täydentää", "sopivan kokoinen", "parhaalla tavalla", sekä ennen kaikkea "Kiinalle ominainen". Kellekään ei jäänyt epäselväksi, että Kiinan oikeusjärjestelmä on niin iso ja omavarainen, että sen yhteistyö esimerkiksi Suomen oikeuslaitoksen kanssa on yhtä merkittävää kohteliaisuuksienvaihtoa kuin auringon dialogi planeettojen kanssa. Oikeusjärjestelmän ja kansalaisten oikeuksien laadusta ei kerrottu kerrassaan mitään.

Kun valtion tavoitteena on "sosialistinen oikeuskokonaisuus", voi tietysti ihmetellä, mitä sijaa esimerkiksi vähemmistöillä on tällaisessa kokonaisuudessa. Kysymyksille varatussa osassa tilaisuutta yleisöstä nousikin (kuvassa vasemmalla) vanha herrasmies, joka tiedusteli kohteliaasti, mikä mahtaa olla sen uiguuriaktivistin kohtalo, joka vangittiin elokuussa 1999 ja jonka oikeuksista ei ole sen jälkeen kuultu mitään. Vastaajaksi joutui vankeinhoitolaitoksen johtaja (?, kuvassa oikealla), joka kertoi että Kiinassa tutkintavankeuden maksimiaika on periaatteessa 1 kk, mutta "monimutkaisessa asiassa" tapauksesta joudutaan lähettämään mietintö kansankongressille.

Sen tarkempaa aikaraamia hän ei antanut, joten kysymyksen esittäjä totesikin kuivasti, että lain noudattaminen on eri asia kuin lain sisältö. Tästä oikeusministeri Gao innostui sen verran, että toivotti kysyjän tervetulleeksi Kiinaan näkemään, miten järjestelmä toimii; samaa kysymystä hän toisteli koko yleisölle, ikään kuin Kiinan kyky niellä turisteja ja näiden tuomaa valuuttaa olisi merkki Kiinan avoimuudesta.

Vankeinhoitolaitoksen edustaja, sen paremmin kuin itse oikeusministerikään, ei ottanut lainkaan kantaa esitetyn kysymyksen tärkeimpään pointtiin, onko Kiinassa lainkaan länsimaista tuttua habeas corpus -systeemiä eli onko Kiinassa varmistettu millään lailla, että vangittu saa mahdollisimman nopeasti asianajajan ja oikeusprosessi voi alkaa.

Toinen yleisökysymys koski Kiinan suhtautumista universaaleihin ihmisoikeuksiin ja YK:n julistukseen. Tällä kohtaa ministeri yllättäen myönsi, että Kiina on kehitysmaa, jolla on "omat ongelmansa", mutta puolusti maataan sillä, että se on ratifioinut viime vuosina kaksi YK:n ihmisoikeussopimusta ja on vastuullinen niitä noudattamaan. Vertailukohdaksi hän otti "erään Euroopan maan", joka ei ole edes ratifioinut kyseisiä sopimuksia.

Kokonaisuutena kiinalaisvierailu oli sillä tavoin karikatyyrimäinen kuva "sosialistisen oikeuskokonaisuuden" vierailusta kuin olisi saattanut kuvitella. Oikeusministeri Gaolla oli mukanaan kokonainen delegaatio avustajia, koska kiinalainen ministeri on vain tiukka osa "oikeuskokonaisuuden" järjestelmää, jossa kohteliaisuuksia ("kevät on tullut Turkuun, myös aurinko", lie ollut harkittu symboli?) myöten on kaikki tarkkaan säänneltyä.

 

LISÄÄ TIETOA KIINAN OIKEUSJÄRJESTELMÄSTÄ:


* Kiinan oikeusjärjestelmä kiduttaa uiguureja
http://www.amnesty.fi/ajankoht/china.html
"Amnestyn mukaan uiguurit, jotka ovat pääasiassa muslimeista koostuvan paikallisväestön suurin yksittäinen etninen ryhmä, ovat joutuneet summittaisten teloitusten, kidutuksen, mielivaltaisten pidätysten ja epäoikeudenmukaisten oikeudenkäyntien uhreiksi. "

* Amnestyn (International) Kiina-sivut:
http://www.amnesty.org/ailib/intcam/china/