[M.G. Soikkeli]

RUNEBERG JAKAA JA YLITTÄÄ 2004


Kuvassa vasemmalta Runeberg-palkinnon ehdokkaat 2004: Katajavuori, Turkka, Tiihonen, Ruohonen, Nieminen, Lindén, Åsbacka. Kuvasta puuttuu Pirjo Hassinen.

"Tältä kannalta kirjallisuuspalkintojen lisääntymisen voi nähdä pyrkimyksenä tuoda esiin ja tyydyttää yhteiskunnassamme yhä valikoituneempia makuja. Esimerkiksi Runeberg-palkintolautakuntien puheissa on 90-luvun mittaan useasti huomautettu paitsi lukemiskulttuurien moninaistumisesta (Huhtala ja Ingström 5.2.1994; Huhtala ja Östling 5.2.1995) myös kirjallisuuden moninaisuudesta ja vanhojen kategorioiden horjumisesta (Lyytikäinen ja Nordgren 5.2.1996)."
- Arto Lindholm: Katsaus 1990-luvun suomalaisiin kirjallisuuspalkintoihin. Teoksessa Kurittomat kuvitelmat (2002). -
"Kirjallisuuspalkinto voi siis kiinnittää huomion siihen, kuinka kirjailija on osaltaan avartanut suomalaista parnassoa, laventanut kirjallisuuden aiheita ja käsittelytapoja, ylittänyt ne välittömät kontekstit, joita suomalaiselta kirjallisuudelta on totuttu odottamaan. Vastaavasti kirjallisen kentän nuoret ja uudet tulokkaat pyritään huomioimaan siinä, miten vahvoja lupauksia heidän teoksensa ovat olleet raadin silmissä."
- Markku Soikkeli Runeberg-palkintolautakunnan puheessa 30.11. 2004 -

Kuvassa R-palkinnon ehdokasraadista Ann-Christine Snickars ja Juha Ruusuvuori. Raatipiilokuvasta puuttuvat Soikkeli ja raadin sihteeri Kaisa Aukia.
"Runeberg-palkinnon ehdokkaat ovat puolestaan jo ensimmäisen tulikasteensa saaneita kirjailijoita, joille kentän liikennesäännöt ovat jo ainakin osittain tuttuja. Näin Runeberg-raatien tehtäväksi on jäänyt enneminkin traditiota uudistavien tai laajentavien teosten etsintä kuin kirjallisen kentän sääntöjen kurinalainen valvonta."
- Arto Lindholm: Katsaus 1990-luvun suomalaisiin kirjallisuuspalkintoihin. Teoksessa Kurittomat kuvitelmat (2002). -
" Runeberg-ehdokkaiksi valitsemiemme teosten "parhaimmuus" ei ole sen kummempi asia kuin että tietyissä teoksissa meitä on miellyttänyt yhdistelmä kaunokirjallista utooppisuutta ja déjà-vu -elämyksen kaltaista löytämisen iloa. Nämä ehdokkaiksi nostamamme kirjat ovat tuntuneet yhtä aikaa uusilta ja tutuilta. "
- Markku Soikkeli Runeberg-palkintolautakunnan puheessa 30.11. 2004 -

 

Runeberg-palkinnon kotisivut Uusimaa-lehden alla: http://www.uusimaa.fi/runeberg/

 


Koskenkorvakirjallisuuspalkinnon kotisivut: http://www.uta.fi/laitokset/naistutkimus/miestutkimus/kossu/kossu.html