Juoksuhaudantie (2004)
======================

Nykypäivän miehellä on varaa valita, millaista 
maskuliinisuuden mallia hän tavoittelee. Siinä piileekin miehen 
kriisi, ainakin Suomessa. Roolimalleja on niin paljon, ettei mies 
tiedä, mihin niistä luottaa. Isoisän sukupolven sotasankarit 
edustavat mennyttä maailmaa, mutta nuoren sukupolven 
työpaikalle ja urheiluseuroihin keskittyvä, joukkuepelaajaa 
arvostava menestyvän miehen malli ei sekään sovi kaikille.

Helpoin tapa testata miehen valtaa on verrata sitä naisten 
saavuttamiin asemiin yhteiskunnassa. Sukupuolten välinen sota 
on yhtä käyttökelpoinen vertauskuva kuin sukupolvien välinen 
kamppailu, myytti siitä, että pojat lunastaisivat isiensä vallan 
biologian sanelemalla johdonmukaisuudella. 

Kirjailija Kari Hotakainen otti kirjassaan myyttisen asetelman 
vakavaan käsittelyyn, vaikka kuvasikin miehiä karikatyyreinä. 
Hotakaisen romaani Juoksuhaudantie (2002) oli tarina miehestä, 
Matti Virtasesta, joka oli jäänyt "naisten vapautussodassa" 
kotiin kuin juoksuhautaan. 

Kesällä 2004 sai Kari Hotakaisen ensi-iltansa romaanin 
pohjautuva, Veikko Aaltonen ohjaama elokuva 
Juoksuhaudantie. Vaikka Hotakaisen kirja on ollut 
suunnattoman suosittu, elokuvasta ei kuitenkaan tullut 
samanlaista ilmiötä, johon nähden olisi puhuttu aikamme 
moraalista tai miehen rooleista. 

Romaanin Matti Virtanen on nimenomaan kirjallisesti 
rakennettu tyyppi. Hän puhuu elämästä niin kuin se olisi 
pelkkää asumista. Kun Virtasen monologia kuullaan elokuvassa 
vähäisessä määrin, elokuva joutuu antamaan hahmolle muita, 
ulkoiseen olemukseen perustuvia piirteitä. Elokuvan kunniaksi 
on sanottava, että siinä Matti Virtasesta ei tehdä minkäänlaista 
sankarihahmoa. Vaimon lyöminen ja naapureiden vakoileminen 
esitetään vielä synkemmässä sävyssä kuin kirjassa. 

Keskustelua kirjan - ja sittemmin elokuvaversion - 
todenmukaisuudesta lisäsi se, että kirja sijoittui katuja myöten 
tunnistettaviin paikkoihin Helsingissä. Asumisen kalleus 
Helsingissä on toiminut ensisijaisena mittarina sille, kuinka 
kallista eläminen on ylipäänsä Suomessa; asumiskustannukset 
vievät keskimäärin kolmanneksen suomalaisten menoista. 
Miesten (psykologis-sosiaaliselle) kriisille annettiin 
kunniakkaat ja myyttiset mittasuhteet kun se voitiin rinnastaa 
suomalaisuuden (taloudellis-sosiaaliseen) kriisiin.

Toisaalta vaisuksi jäänyt filmiversio osoittaa sen, miten 
myyttinen mieshahmo, sellainen kuin Virtanen, perustuu 
uskomukseen toisiaan täydentävistä ja toisilleen vastakkaisista 
sukupuolirooleista. Tällaisille yleistyksiin pohjautuville 
uskomuksille ei voi antaa kuvallista ilmaisua, koska filmillä 
henkilöt kiinnittyvät aikaansa ja ikäluokkaansa kadottaen kirjan 
tarjoaman ambivalenssin. 

Elokuvaan on tehty myös eräs ratkaiseva lisäys, filmikerronan 
katkaisevia "mainosjaksoja". Niitä voi pitää vaikkapa Matti 
Virtasen sisäisen elämän kuvauksena, mutta myös yleisemmin 
kannanottoina juuri mainoksissa kärjistyviin stereotyyppisiin 
käsityksiin sukupuolirooleista. Romaanin alussa Matti Virtanen 
muistuttaa mainoksista tuttua "feminisoitua miestä", joka on 
herkkä ymmärtämään kodin ja intimiteetin alueen asioita. 
Patriarkaalisen vallan ja kapitalistisen työnjaon kysymyksiin ei 
pureuduta. Virtasen vaimo on väsynyt omasta työstään ja 
muuttaa asumaan ystävättärensä luokse, mutta molemmat naiset 
kuvataan erillään yhteiskunnasta. 

Koska mainosten kieli rakentuu hyvinkin (länsimaiden) 
universaaleille myyteille, elokuvan mattivirtanen voi olla 
Suomen ulkopuolella hahmona tunnistettavampi kuin romaanin 
päähenkilö. Toisaalta rintamamiestalo, jota Matti Virtanen 
tavoittelee, on niin suomalainen ilmiö, eräänlainen 
"luonnollista" maskuliinisuutta taltioiva ulkoilmamuseo, että 
sen merkitys ei täysin avaudu ulkomaalaiselle katsojalle tai 
lukijalle.

Jo etukäteen minua ärsytti näyttelijävalinta, aviopari
Eero Aho & Tiina Lymi pääosissa kierrättämässä valkokankaalle
ne samat vakioroolit, joita he toistavat KOM-teatterin näytelmissä.
Ne jotka eivät ole heitä näissä vakiorooleissa nähneet, saattavat
pitää siitä energiasta heidän välillään, niin vähän kuin sitä
filmillä nähdäänkin. KOM-teatterin esityksiä kokeneille taas
hahmot (ja näyttelijät) tuntuvat pelkästään kiusallisen tutuilta
ja persoonattomilta.

Lisäksi KOMin sisäsiististä yhteiskuntakritiikistä voisi sanoa
samat sanat kuin KOMin edelliskeväisestä näytelmästä "Tarpeettomia
ihmisiä". Tästä lisää:
http://www.hum.utu.fi/kkirjallisuus/poikki/katsomo1.htm -- M.G. Soikkeli Turussa 6.9.2004 Soikkelin elokuva-arkisto