==============================================================
Lyhyesti: "Quiz show" on oikeussalidraama tv-studiossa. Se 
on elokuvatalven yllätys, hyvin pitkästä aikaa kelvollista 
amerikkalaisdraamaa, joten kaikki kunnia käsikirjoittaja Paul 
Attanasiolle. "Quiz show" käsittelee amerikkalaisesta 
mentaliteetista suoraan sellaisia puolia, jotka aiemmissa 
lahjontaa, unelman tarvetta ja miesten välistä kamppailua 
ruotineissa elokuvissa ovat tulleet vain sipais-tuiksi. Aivan 
eri luokkaa kuin Robert Redfordin edelliset ohjaukset.
==============================================================

Jee! tämä oli odotettavissa: viimeinkin elokuva, jonka 
päähahmo on kirjallisuuden assistentti! Viimeinkin tosi 
sankarit käyvät areenalle! Ja pettävät omankin uskonsa...

  "Taidamme olla tentinvalvojien kansakunta"

Jo aihevaltauksena "Quiz show" on kutkuttava: missäpä 
muualla kuin miljoonien katsojien todistamassa tietokilpailussa 
raha olisi abstraktein mittari erinomaisuudelle. Tiedon rinnalle 
asetettuna raha näyttää pelkältä mittarilta, joten voimme 
tuntea helpommin sympatiaa triviaviisasta ihmistä kohtaan 
(ilman kateutta hänen potistaan) ja kuitenkin hänen tietonsa 
määrällä on jokin havainnollinen arvo. Tieto on pelkkää 
triviaa ja rahaa. Trivian kukinnat sopivat kulttuurille, joka 
kuuluu olevan maailman ensimmäinen moderni sellainen. 
USAlla oli (ensimmäisen modernin eli totaalisen sodan vuoksi) 
kiire muodostaa ikonit yhtenäisen kansakunnan yhtenäiselle 
kulttuurille ja tarve uskoa ikoneihinsa. Jokainen sukupolvi se 
on joutunut uudistamaan ja tarkistamaan ikoneitaan, ainakin 
siihen asti kunnes jokaiseen kotiin saati nurkkaikoni: televisio. 
Sen syntymään liittyy elokuvan keskeinen tematiikka 
maailman kontrolloinnin mahdollisuudesta triviatiedon lävitse. 
"Quiz show" käsittelee tarvetta uskoa unelmaan, että edes 
joku voi hallita kokonaiskuvan modernin ruuhkauttamien 
kuvien maailmasta.
	USA näyttää todellakin olevan yksi tentinvalvojien 
kansakunta, joka herkeämättä testaa itseltään, 
jäseniltään ja instituutioiltaan, että ulkoa opittu ikonostasia 
on mielessä: tähtilippu, omenapiirakka, yrittämisen vapaus, 
jne. Tietovisa on paikka jossa muutaman ihmisen suulla 
todistetaan, että maailmaa koskeva tieto ei ole 
problematisoivaa tai ontologisesti haastavaa, vaan maailmaa 
koskeva tieto on pelkästään triviaa, ja triviatiedon mestari 
on (USA-)maailman mestari.
	Leffan prologi autokaupassa viittaa hyvin siihen miten 
kyseessä on ikonien pystytys suhteessa ulkomaailmaan. 
Kohtauksessa rinnastuu lakimies Goodwinin halu omistaa 
erinomaisuutensa ikoni loistoauton kautta, ja miten jenkit 
kokevat Neuvostoliiton etumatkan avaruudessa: jos meillä 
jokaisella olisi komea kaara, meillä ei olisi mitään 
hävettävää muun maailman silmissä.

  "'Hamlet' ilman Hamletia"

	Tuo hamlet-lohkaisu elokuvan repliikeissä on osuva 
kommentti draaman luonteesta, jolle tarina rakentuu. On 
tapahtunut rikos yleistä moraalia ja järjestystä kohtaan, 
totuutta ei ole kerrottu, mutta ei ole oikeastaan ketään, jonka 
pitäisi närkästyä aiheesta tai tuntea vastuuta - kyse on vain 
showbisneksestä. Tietovisailu on instant-hamletia: _jokaiseen_ 
kysymykseen täytyy olla vastaus, kaikki täytyy olla 
selvitettävissä julkisesti. Elokuvan kolme keskeistä miestä, 
kaksi juutalaista ja yksi wasp, käyvät kukin vuorollaan 
instant-hamletin rooliin paljastamaan triviatotuuksia 
maailmasta. Kun draamassa on kolmannen vuoro, lakimies 
Goodwinin, hänelle ei riitä triviatiedon paljastaminen, vaan 
hän haluaa repiä nekin lavasteet, jotka pitävät instant-
hamletia käynnissä. Hamletin epäröinti tietovisassa on 
opetettua epäröintiä ja epävarmuus, tiedon puute, sovittua 
epävarmuutta. Samalla tavoin kuin Hamlet järjesti 
näytelmän näytelmässä osoittaakseen allegorisesti mitä 
todella tapahtui ja missä on hyvän isävallan ja pahan 
isävallan ero, samalla tavoin kolmas hamlet Goodwin 
järjestää oman spektaakkelinsa, oikeusistunnon.
	Arvostelussaan (8.3. HS) "Quiz showsta" Helena Ylänen 
kertoi, että Redford meni käsikirjoitusta pidemmälle 
painottaessaan ihailluksi tulemisen tarvetta elokuvan 
henkilöissä. Ehkä Redfordin painotusta on myös 
henkilöiden psykologinen selittäminen niin pitkälle, että he 
kadottavat osan yleistettävyyttä, himmenevät merkkeinä 
jenkkien henkisestä syvärakenteesta. Tarkoitan lähinnä 
Charles van Dorenin hahmon selittämistä isä-kateudella. Itse 
elokuvassa ei ole myöskään kohtausta - kuten trailerissa - 
jossa partiolaiset kävisivät tervehtimässä Amerikan 
tietoviisasta. Liian arka paikka, sittenkin?
	Mutta sittenkin: milloin viimeksi amerikkalaisessa 
mainstream-elokuvassa on edes näin avoimesti käsitelty 
luokkien välistä jännitettä, eritoten juutalaisten ja waspien 
välisenä varsin monimutkaisena kateuden ja ihailun 
vuorovaikutuksena? Leffan asetelma toi pikemminkin mieleen 
englantilaisen elokuvan "Chariots of fire" (1981), jossa oli 
vastaavasti haastava asetelma eri uskonnoista tulevien 
sankareiden motiiveille voittaa muut.
	"Quiz show" ja "Chariots of fire" ovat staililla tavalla 
lempeitä elokuvia miesten välisestä ystävyydestä. Ei 
tarvitse olla James Ivorya ohjaamassa (tai E.M. Forsterin 
romaania pohjatyöksi), jotta miesten (/ihmisten?) välisestä 
sielunveljeydestä, eräänlaisesta homososiaalisesta 
vaalihemolaisuudesta, laaditaan inhimillisen uskonnon pieni 
evankeliumi: me kaikki olemme likaisia ja ihailtavia samoilla 
tavoilla.
	"Quiz show" on surullinen elokuva siinä miten tarkasti ja 
helposti se osoittaa pikkusieluisuuden jopa sellaisessa 
ihmisessä, jolla olisi kaikki edellytykset toimia ylevästi. Silti 
se on lohdullinenkin elokuva. Se käsittelee entistä suoremmin 
Nimen lakia, jota myös Isän laiksi kutsutaan, mikä tiivistyy 
leffan isähahmon vaatimukseen: "Sinun nimesi on minun 
nimeni". Repliikki lienee luettavissa yhtä lailla lauseeksi 
"meidän nimemme velvoitaa" kuin "minä omistan sinun 
nimesi". Nimet ovat osa amerikkalaisen unelman ikonistoa: 
tässä elokuvassa van Dorenin suku(nimi), johon Charles-poika 
ottaa mittaa, ja NBC-yhtiön nimi, jota Goodwin-poika yrittää 
haastaa. Ne ovat kaiken arvostelun yläpuolella. Sittenkin kun 
Nimen rikkomukseen syyllinen on paljastanut rikoksensa, 
syyllistä voidaan ihailla totuuden kertojana. Nimen 
alaisuudessa toimiva ei pysty toimimaan väärin.

  "Luulin, että voitimme tv:n"

	"Quiz show" voitaisiin nähdä, niin helppoa kuin 
sellainen muodikkuudessaan onkin, hyvin postmodernisti 
tiedostavana elokuvana. Se väittää, että tv oli se demoni, 
joka otti ijo 1950-luvulla ikonien syklin ihmisten hallinnasta ja 
teki siitä omavaltaisen, massojen sokeaa tahtoa noudattavan 
välineen,. Tv tuottaa ikoneita, joista enää ketään ei voi 
saattaa vastuuseen - tv uneksii meidän kaikkien unta.
	Tämän ikonien kierrätyksen ilmaisee loistavasti 
elokuvan klassista sivistystä edustava isähahmo. Hän toteaa 
vähätellen, että huijaaminen tietovisassa on kuin plagioisi 
sarjakuvia. Niinpä! Telkkarissa ikonit muuttuvat pelkiksi 
sarjakuviksi, jotka plagioivat toinen toisiaan ja joihin 
katsojakunta suhtautuu asenteella, jota mediatutkimuksessa on 
luonnehdittu ilmaisulla "tietoinen pidättäytyminen 
epäuskosta".
	"Quiz show" on sympaattinen elokuva, koska sen 
kiillotettujen henkilöhahmojen rooleihin on saatu sympaattiset 
näyttelijät: John Turturro, Ralph Fiennes ja Rob Morrow. 
Naiset eivät saa tässä draamassa juurikaan sanansijaa, mikä 
on tyypillistä Redfordin ohjauksille; silti draama sattuu 
toimimaan kokonaisuutena, pystyy kertomaan jotain 
yleispätevää.

--
################## "Jumalanpilkkasäännös poistuisi kokonaan, koska #########
# M.G. Soikkeli # lakiehdotuksen mukaan 'Jumala ja muiden uskon- # o  o #
# csmaso@uta.fi # tojen vastaavat olennot eivät tarvitse rikos-  # -v- #
################## lain tarkoittamaa suojelua'."		  #########

Soikkelin elokuva-arkisto