Arvostelu on tehty Satakunnan Kansaan 2000-2001 -vuodenvaihteessa

KAUHUN KINGI OPASTAA KIRJOITTAJIA

Stephen King: Kirjoittamisesta
Tammi 2000


Luovaa kirjoittamista on mahdotonta opettaa kädestä pitäen ja 
vielä vaikeampi on laatia opasta, kuinka kirjailijaksi tullaan. 
Kirjoittamiskursseille ja -oppaille on kuitenkin riittänyt 
markkinoita, kun tuhannet pöytälaatikkokirjoittajat etsivät 
selitystä sille, miksi kustantajat eivät huoli heidän 
mestariteoksiaan. Mika Waltarin Aiotko kirjailijaksi -teos 
(1935) sai suorastaan klassikon maineen sen jälkeen, kun Kalle 
Päätalo kiitteli oppaan suomaa itseluottamusta.

Kaunokirjallisuuden ammattilaiset tekevät toki selväksi, että 
menestyksen saavuttaa vain runsaalla lukemisella. Stephen 
Kingin, maailmankuulun kauhuprosaistin kirjoittamisopas 
lähtee sekin liikkeelle lukemisen alkeista. Mukavan tuhti opas 
on käännetty tuoreeltaan suomeksi nimellä Kirjoittamisesta.

Alkupuolisko oppaasta kertoo Kingin uran alkuvaiheista. 
Vasta sen jälkeen mennään luovan kirjoittamisen 
yksityiskohtiin. Oppaansa rakennetta King perustelee sillä, että 
hän haluaa kuvailla nimenomaan viihdekirjailijan työtä. 

Viihteen ja vakavan eroa hän ei sen kummemmin perustele. 
King toteaa vain, että kestä tahansa ei voi kouluttaa kirjoittajaa 
eikä ketään voi opastaa Shakespearen tai Tšehovin kaltaiseksi 
mestariksi. Pätevä kirjoittaja voi kuitenkin kehittää itsestään 
hyvän kirjailijan. Oppaan lopusta löytyy Kingin erittäin 
henkilökohtainen suosituslista hyvien romaanien pariin.


Tilanteet tekevät romaanin

Kingin laatimat ohjeet kelpaavat jokaiselle prosaistille 
riippumatta siitä, miten viihteellistä tai korkeakirjallista tyyliä 
tavoittelee. King kuvailee luovan kirjoittamisen perusteita 
työkalupakiksi, jonka lokerot muodostuvat sanavarastosta, 
kieliopista ja kappaletajusta.

Antoisinta Kingin opastuksessa on erottaa toisistaan 
tilanteisiin pohjautuva tarina ja juoni, jolla tilanteet liitetään 
toisiinsa. Sellaisia romaaneitaan, jotka perustuvat 
juonenkuljetukselle (Uneton yö ja Naisen raivo) King ei pidä 
erityisen onnistuneina.

Kiinnostavimmat tilanteet voidaan Kingin mukaan esittää 
mitä-jos-kysymyksinä. Mitä jos murhaajaa epäiltäisiin väärästä 
murhasta? Mitä jos kirjailija joutuisi yli-innokkaan ihailijansa 
vangiksi? Tarinan tiiviyttä voi testata vaikkapa kokeilemalla, 
millaisen laulun tarinasta saisi aikaiseksi. Kirjailija antaa myös 
kotitehtävän, johon voi käydä vastaamassa hänen 
nettisivullaan www.stephenking.com.

Esimerkkiratkaisuja tarinankertomisen ongelmatilanteisiin 
King poimii sekä omista kirjoistaan että ihailemiensa 
(amerikkalaisten) kirjoittajien töistä. Innostava kuvaus Kingin 
tunnetuimman romaanin, Piinan, syntyprosessista on jo 
riittävä syy lukea tämä opas. Paljon voi oppia siitäkin, jos 
lukee kriittisesti Kingin rehentelyä Tukikohta- eepoksensa 
mahtavuudesta.

Kingillä on varaa itserakkauteen ja -kritiikkiin. Ammatin 
varjopuolet käyvät tiettäväksi, etenkin jos pääsee best-
sellereiden raskaaseen sarjaan niin varhain kuin King pääsi. 
Yllättävän avoimesti hän kuvailee riippuvuuttaan kokaiinista 
ja alkoholista, sekä kehitystään kirjoittajana sen jälkeen, kun 
tajusi millaista polttoainetta hän käytti luovuutensa 
kustannuksella. 


Opi perusteet, lisää vivahteet

Kirjoittamisoppaissa olennaista ei ole se, mitä neuvotaan, vaan 
kuka neuvoo. Vaikka ei haluaisi kirjoittaa samalla tavoin kuin 
Mika Waltari tai Stephen King, voi mestarin rivien välistä 
etsiä koodiavainta menestykseen.

Kingin opas on alaotsikkonsa mukaisesti "muistelma 
leipätyöstä". Muuta menestyksen salaisuutta Kingillä ei 
mielestään ole kuin että hän on pysynyt enimmäkseen terveenä 
ja juurevasti avioliitossa. Säännöllinen elämä - mukaan lukien 
rutiinimaiset addiktiot - takaa omistautumisen kirjoittamiselle. 

Se, mitä kirjoittamisoppaista aina puuttuu, ovat vivahteet: 
mikä erottaa hyvän tarinan muista tarinoista? Mikä tekee 
tietystä kirjoittajasta kiinnostavamman kuin tuhannesta 
muusta? King käyttää kyllä esimerkkejä, etenkin 
kauhukertomuksista, mutta hän ei paljasta kuningasratkaisuja 
tai kardinaalivirheitä tunnelman luomisessa.

En usko, etteikö tyylillisiä vivahteita voitaisi opettaa yhtä lailla 
kuin muitakin luovan kirjoittamisen niksejä, mutta vivahteet 
ovat niin lajikohtaisia, ettei kirjailija ole välttämättä paras 
opastaja. Ehkä Leena Lehtolaisen tai Kirsti Mannisen kaltaiset 
kirjailijat, jotka soveltavat kaavoittuneiden kirjallisuudenlajien 
asiantuntemusta analyyttisesti, voisivat tehdä sellaisen oppaan.

Kingin oppaan lisäarvo on sen rentoudessa ja tietenkin siinäkin 
vähässä, mitä neuvot paljastavat kauhukingin omasta tyylistä. 
Ilkka Rekiaron suomennos noudattelee oivallisesti Kingin 
valitsemia esimerkkejä ja parhaat palat on jätetty viisaasti 
alkuperäiseen asuunsa.

Markku SoikkeliSoikkelin tekstien valikkoon