SOIKKELIN KIRJA-ARVOSTELUJA 1999

2007 ilmestyneitä kirjoja
2006 ilmestyneitä kirjoja
2005 ilmestyneitä kirjoja
2004 ilmestyneitä kirjoja
Vuoden 2003 kirjoja
Vuoden 2002 kirjoja
Vuoden 2001 kirjoja
Vuoden 2000 kirjoja
Vuoden 1998 kirjoja
Vuosina 1996-1997 ilmestyneitä kirjoja
Tietokirjallisuus

Vuoden 1999 kirjasadosta tehtyjä arvosteluja
(julkaistu Satakunnan Kansassa) ja muutama Aikakoneessa)


:

Orson Scott Card: Oppipoika Alvin
Philip K. Dick: Simulantit
Markku Envall: Synnyttämässä ja muita esseitä
Laila Hietamies: Siniset Viipurin illat
Veikko Huovinen: Porsaan paperit
Antti Hyry: Aitta* FINLANDIA-ehdokas *
Viivi Hyvönen: Mahlaa suonissaan
Sirkka Laine: Puuttuva aika
Eira Mollberg: Vakuuslapset
Tuomas Nevanlinna: Hyväkuntoisena taivaaseen
Arto Paasilinna: Hirnuva maailmanloppu
Marikki Piirtola: Perhe
Veronica Pimenoff: Maa ilman vettä* FINLANDIA-ehdokas *
Panu Rajala: Sydämenjäristys [julk. vain verkossa]
Wendla Randelin: Elisabet
Henrika Ringbom: Maarit Sarasteen kaipuu
Arto Seppälä (toim.): Suon syvä syli
Juha Seppälä: Kuun nousu ja lasku
Dan Simmons: Endymion
Joni Skiftesvik: Kotikoivuinen mies
Anja Snellman: Paratiisin kartta
Jari Tervo: Minun sukuni tarina* FINLANDIA-ehdokas *
Pirjo Tuominen: Kaarina Hannuntytär
Terhi Utriainen: Välimatkoja
Jyrki Vainonen: Tutkimusmatkailija
Jack Vance: Ihmisen paluu
Maarit Verronen: Löytöretkeilijä ja muita eksyneitä
Connie Willis: Tuomiopäivän kirja

Olen ryhmitellyt erikseen tietokirja-arvosteluni, 1996-1997 -ilmestyneet kaunokirjallisuuskritiikit, 1998 ilmestyneet kaunokirjallisuuskritiikit, sekä 2000 ilmestyneet kaunokirjallisuuskritiikitUUDISILMIÖIDEN TULKINTAA

Markku Envall: Synnyttämässä ja muita esseitä
WSOY 1999


Kun nuoret helsinkiläiskirjailijat halusivat saada selville, 
mitä opetusministeriö todella tarkoitti 
"sisältöteollisuusprojektillaan", he kutsuivat apuun Markku 
Envallin. Kirjallisuudentutkija Envall käänteli sanat 
ympäri ja paljasti millainen yrittäjäajattelu piili projektin 
takana.

Hyvä esseisti osaa kääntää kulttuurin ilmiöt kielelle, joka 
on yleistajuista ja yleissivistävää. Tässä tarkoituksessa 
Envallin jokasyksyinen esseekokoelma on eräänlainen 
uudisilmiöiden opaskirja. Ajankohtaisuuden hidas 
katoaminen ei edes vähennä näiden kirjojen merkitystä, 
sillä Envall sivistää nimenomaan kielitajua, tarkentaa 
merkityksiä ja paljastaa pikaisten tulkintojen latteuden.

Synnyttämässä ja muita esseitä on koostettu hyvin 
samanlaisista aineksista kuin Envallin kolme edellistä 
kokoelmaa. Mukana on muistelmia ja perhe-elämän 
esittelyä, matkakuvausta, muutama essee kielestä ja 
kirjallisuudesta, sekä pohdintaa arjen ilmiöistä.

Jälkimmäisessä osastossa Envall on aina parhaimmillaan. 
Hän osaa yleistää ja abstrahoida ilmiötä niin kuin 
tarkastelisi sitä, mitä jää kirjaimellisen selityksen taakse. 
Kulttuurikriitikkona hän ilmoittaa tanakasti oman 
mielipiteensä.

Aforismeihin, joita niitäkin Envall on ehtinyt kirjoittaa 
viisi kokoelmaa, verrattuna esseet keskittyvät yhä 
lähemmäksi kotia. Tämä on omituinen sokea piste Envallin 
tarkkailukentässä.

Nimiesseessä pappaantunut Envall laatii pitkän selonteon 
lasten syntymän tuomista muutoksista. Toisessa esseessä 
hän kritisoi yksinhuoltajia lasten turvattomuudesta ja 
kolmannessa ylistää sisarusparven ihanuutta. Vaikka tyyli 
on hillitty, aihe kasvaa terapiakirjoituksen kaltaiseksi 
purkaantumiseksi.

Yksityisen ja yleisen välillä liikkuvat esseet sitävastoin 
osoittavat, että kulttuurikritiikki tarvitsee todisteeksi 
omakohtaisuutta. Uskonto tuntuu olevan Envallille se aihe, 
jossa hän hyökkää rohkeiten; tämähän näkyy myös 
aforismikokoelmissa. Kirkon maallistuminen saa Envallin 
pohtimaan, millaiset "luovuttamattomat oikeudet" ovat 
meille pyhiä.

Jos vertaa Markku Envallin esseitä vaikkapa Tuomas 
Nevanlinnan tuoreeseen kokoelmaan, huomaa miten 
erilainen on kielimiehen ja filosofin tapa älyllistää arkisia 
aiheita. Envall on kotipiiristä kurkisteleva kielimies, 
Nevanlinna radikaali vasta-ajattelija.

Vaikka Envall on hyvin perehtynyt kävellen suoritettuun 
mietiskelyyn ja sen tuottamaan ajatteluun, hänen tyyliään 
voisi verrata pyöräilyyn. Siinä missä filosofi tarvitsee aikaa 
tallustella ja pysähdellä perustelemaan kulkemaansa, on 
esseistin pysyttävä vauhdissa. Essee on kuin polkupyörä, 
joka pysyy liikkeessä niin kauan kuin kirjoittaja saa sen 
polkaistua eteenpäin kappaleesta seuraavaan. Tärkeintä ei 
ole vauhti vaan kepeä, vaivaton liike. 

Vanhalle Husqvarnalle omistetusta jutusta päätellen 
pyöräily on konkreettisestikin keventänyt Envallin 
suhdettaa ympäristöön. Joskus kepeä tyyli johtaa ympyrän 
kiertämiseen, mutta useimmiten Envallin matkaan 
kannattaa hypätä. Tähän viittaa kirjan kansikin: pyörä ja 
vanha kellotaulu.

Markku Soikkeli

Katso myös arvosteluni Markku Envallin edellisestä kirjasta "Asumaton huone"-------------------

HIRSISTÄ KOOTTU HISTORIA

Antti Hyry: Aitta
Otava 1999


Finlandia-ehdokkaaksi nostettu Aitta on Antti 
Hyryn yhdeksäs romaani. Se on tarkka työnkuvaus 
vanhan aitan siirtämisestä Iijoen pieleltä meren 
rannalle, mutta myös kertomus muistojen järjestelystä. 

Väsääjäluontoinen päähenkilö ostaa aitan ja siirtää 
sen kesäasuntonsa lähelle. Aitta on "kertaalleen 
käännetty" eli harmaantunut ulkokuori jo kerran 
käännetty sisäseiniksi. Myös päähenkilö on niin 
iäkäs, että kaukaiset muistot täytyy kääntää vielä 
kerran näkyviksi.

Nykymaailma on hänelle "lähteitä ja nieluja", 
lentoasemia joilla ihmiset katoavat taivaalle ja 
ilmestyvät jälleen. Vain maan tasassa tapahtuu se 
mikä on pysyvää ja merkityksellistä. Päähenkilö 
rinnastuu luonnonvoimaan ja aitta joutilaaseen 
käpyyn. Jyvät ovat siitä lentäneet maailmalle, 
niin laarien täyte kuin ihmisetkin, rengit ja piiat. 

Aitan mukana valmistuu kuva vuodenkierrosta, keväästä 
syksyyn, sekä hymynkareinen kuva pohjoispohjalaisesta 
luonteesta. Kuvatut paikkakuntalaiset ovat vierasvaisuja 
ja kaupanteossa tylyjä ihmisiä, mutta myös talkoohenkisiä 
ja ammattityötä kunnioittavaa väkeä.

Kaikkein hitaiten elelee päähenkilö, vaille yksityiskohtia 
jäävä "hän", jonka mietteet ja muistot ovat keskeinen 
osa kirjan tunnelmaa. "Hän" laittelee aittaa valmiiksi 
vanhuuspäivinään, pysäyttelee ohikulkevia naapureita 
ja värvää näitä avuksi töihinsä. Kaikilla on aikaa.

Vanhan aitan kokoaminen on insinöörin tapa muistella. 
Rakennus on kuin koje jolla maailma havaitaan ja muistot 
puidaan. Kertoja löytää vanhoja työtapoja ja tarvikkeita, 
maamoottorin pyörittämän pärehöylänkin. 

Kertojan silmissä aitta on neljän tuuman hirsistä koottua 
historiaa, jonka  kätketyimmät rakenteet eivät ole nähneet 
ohimarssineita saksalaisia tai pellolla ahertaneita ihmisiä. 
Aitta on kuin ihminen, joka toiseen paikkaan siirrettynä 
on samannäköinen ja kuitenkin eri.

Purkaminen ja kokoaminen tapahtuu jopa yhden lauseen sisällä: 
"Tämä häviää, kun tästä puretaan, kun siellä kotona 
pystytetään, syntyy toinen, erilainen, vaikka samannäköinen." 

Turhan matkan motiivi, jota on mainittu suomalaisen 
kirjallisuuden tunnuspiirteeksi, saa aitansiirrossa 
uudenlaisen toteutuksen. Kertoja ei tiedä mihin aittaa 
tarvitsee, mutta hänen on pakko saada se kesätontilleen. 
Turhakin matka on tehtävä, tyhjäkin rakennus koottava, 
jotta näkisi mikä tehdyssä on aivan omaa.

Tällaisten aiheiden ja Kuivaniemelle sijoittuvan kuvauksen 
yhteydessä on mahdotonta olla näkemättä päähenkilössä 
kirjailija Hyryn omakuvaa. Insinööritutkinto ja esikoisteos 
valmistuivat Hyryltä samana vuonna, ja sen jälkeenkin hän 
on tutkinut kirjoissaan maailman mahdollisia rakenteita. 

Hyryn kotiseutu Kuivaniemi on paitsi rannikkorajan myös 
murrerajan pitäjä. Murrerajalla eläjän korva on tarkka 
yksityiskohdissa, miten pienellä kielen poikkeamalla 
voi sanoa paljon.

Aina ei kaupunkilaisena ymmärrä mitä aitan kokoamisessa 
tapahtuu. Kun "marimet naulataan sivuhirteen" tai 
"riialauta roikkuu hänkselien varassa", asettuvat oudot 
ja tutut lauseet kuitenkin toisiinsa kuin salvokset. 

Markku Soikkeli

---------------------


MUUTTOTAPPIO MAALAISPERHEESSÄ

Sirkka Laine: Puuttuva aika
Otava 1999


Sirkka Laineen näkökulmasta kaikki kaupunkilaiset ovat 
kadonneen ajan etsijöitä. Olemme hukanneet juuremme mutta 
myös omimman aikamme, sen mitä esimerkiksi "laatuajaksi" 
kutsutaan.

Laineen uusimmassa romaanissa kiireen kiusaamaa ihmistä 
edustaa elokuvaohjaaja Anssi. Etsiessään Pohjois-Karjalasta 
elokuvaan sopivaa alkuperäisyyttä hän eksyy niin syrjäiseen 
kylään, että se on kartallakin unohtunut rajaviivan värin 
alle.

Kirkkojärven kylässä jokaisella ihmistyypillä on tasan yksi 
edustaja. Ainoalla koululaisella on opettajanaan pappi, 
sillä oikea opettaja on lentokonetta rakenteleva kylähullu. 
Kylän isoäiti, arkkityyppisen viekas Mummo, on sokea väkäleuka, 
joka huvittaa itseään pudottamalla vieraan kännykän läskisankoon. 

Kirjan toinen päähenkilö, tutun kuuloisesti nimetty Immu, on 
puolestaan kylän ainoa koululainen. Hän etsii kadonnutta 
isäänsä tarinoista ja näkee Anssissakin yhden isäehdokkaan.

Puuttuva aika -romaani ei kohtele kylää traagisena ulkomuseona. 
Eristyksestään huolimatta kyläläiset tuntevat takapajuisuutensa 
ja omalaatuisuutensa paremmin kuin "alkuperäisyyttä" 
etsiskelevä Anssi. Hollywood-tarinat kiinnostavat heitä 
enemmän kuin kylän oma perinne, koska muuta ei ole jäljellä
kuin tarinointia ja unelmointia.

Häitään odottava Anssi ihastuu Immun äitiin ja Immu näkee 
Anssin morsiamessa jumalattaren. Mielikuvien tasoittuminen 
ja "tavalliseen" elämään tyytyminen on ainoa mikä vie juonta 
eteenpäin. Romaani on jaettu seitsemään pitkään lukuun, jonka 
sisällä tarina edistyy kiintopisteitä antamatta, kuljeksivan
kertojan ajassa.

Sirkka Laine kuvaa unohdettua kylää vuoroin sisäpiirin 
tapahtumina, vuoroin ulkopuolisen näkökulmasta. Kesäinen 
näkymä on pysähtynyt: puimuri vaarankupeessa, halkovajaan 
nuokahtanut vanhaisäntä, joen rannalla lojuvat joutomiehet. 
Hiljainen idylli kätkee sen, että isäntä on kuollut, puimuri 
sammunut, miehet vailla työtä. Tämä kylä ei vaikene synneistä 
vaan synnyistä.

Laineen romaani yhdistelee maaseutukuvauksen hilpeitä ja 
vakavia tyylilajeja. Kirja myös muistuttaa, että kaikki 
kyläpahaset eivät ole rappeutuneet kaupungin houkutuksista, 
vaan jotkut syrjäkulmat ovat olleet luonnostaan vähäverisiä. 
Muuttotappio on todellista tragiikkaa vasta perhetasolla.

Niinpä Anssista tuleekin elämäntarinan ohjaaja. Hänen suuri 
tehtävänsä on saattaa yhteen kylän ytimen muodostava perhe. 
Laine kuvaa pitkään ja myötävillaisesti, miten kylä ottaa 
vieraan omakseen: tämän on aika ohjata viimeinen suuri 
spektaakkeli.

Kotoisasta ympäristöstä johtuen Laineen romaani on 
parhaimmillaan siinä missä se yllättää lukijansa. Kirjan 
henkilöt ilahduttavat hävyttömyydellään, tosin romaanin 
mittaiseksi siinä on myös paljon epätasaista kuvailua, 
jonka läpikelaaminen ei takaa laatuaikaa ainakaan lukijalle. 

Esimerkiksi Heikki Turusen tai Antti Tuurin tuotantoon nähden 
Puuttuva aika merkitsee kuitenkin tärkeää kliseiden hävitystä. 
Tähän kylään eivät tangokuninkaat rohkenisi.

Markku Soikkeli

--


FILOSOFIN TALK SHOW

Tuomas Nevanlinna: Hyväkuntoisena taivaaseen
Tammi 1999


Jos tämän vuoden kirjasadosta saisi valita vain yhden 
edustavan teoksen, olisi oma valintani Tuomas Nevanlinnan 
esseekokoelma. Vaikka kokoelma on ohitettu mediassa vähällä 
huomiolla, se kelpaisi julkisen keskustelun pohjaksi niin 
kotimaassa kuin naapurikulttuureissa.

Nevanlinnan esseiden maanläheisyys perustunee sille, että 
ne on alunperin kirjoitettu kolumneiksi. Toimitustyössään 
Nevanlinna on syventänyt, laventanut ja yhdistellyt tekstejään. 
Yhteiseksi teemaksi hän nimeää turvayhteiskunnan.

Tuloksena on seitsemän kirkasta kirjoitusta ajankohtaisista 
aiheista: koulutuksen laadusta, terveysfasismista, 
mediateollisuudesta, rakkauden psykologiasta, ekologisesta 
pessimismistä. Nevanlinnan keskeinen kysymys näyttäisi 
olevan se, milloin yleinen mielipide muuttuu 
turvayhteiskunnan ideologiaksi.

90-luvun ideologiat ovat erilaisia ja hyvinkin konkreettisia
verrattuna uskontojen ja politiikan ideajärjestelmiin. 
Nevanlinnan jahtaamia ilmiöitä voisikin sanoa yhtä hyvin 
"myyteiksi", jotka perustuvat toki samoille menestyskertomuksille
kuin uskonto ja politiikka. 

Esimerkiksi kirjan nimi "Hyväkuntoisena taivaaseen" on sitaatti 
seurakuntien urheiluprojektista. Nevanlinna laventaa ilmiötä: 
onko henkisestä ja fyysisestä terveydestä tullut niin 
yksityinen asia, että meitä voidaan hallita terveysmallien 
valikoimalla? 

Kaikissa kirjoituksissaan Nevanlinna tutkii mitä löytyy 
vanhojen nimilappujen, kuten "kapitalismi" tai "fasismi", 
alta. Esimerkiksi geeniteknologian unelma täydellisen 
terveestä jälkeläisestä ei mitenkään poikkea 30-luvun 
fasistisesta rotuhygieniasta. 

Vertaus ei ole omaperäinen mutta Nevanlinnan perustelut 
ovat aina omintakeisia. Silloinkin kun Nevanlinna puhuu 
verkkokulttuurista tai konsulttimarkkinoista, hän käsittelee 
"nettioravannahkoja" tai jääkiekkoa "uskovien yhteisönä". 
Kulttuurin keskeiset tekijät löytyvät, Nevanlinnaa seuraten, 
sivutuotteista ja asiantuntijoista. 

Kulttuurintutkijan motto "Se mikä on sosiaalisesti 
marginaalista on usein symbolisesti keskeistä", toteutuu 
Nevanlinnan herkullisissa esimerkeissä. Miksi pidämme 
lentokoneruoasta? Mitä tarkoittaa "eettinen kananmuna"? 

Ainoastaan akateemisen kuivakas johdanto ja vitsiksi 
näivettynyt "Kuoleman haastattelu" ovat pinnisteltyä 
älykkötekstiä. Muissa jutuissaan Nevanlinna tiivistää 
ja yllättää lahjakkaasti. Yllättävät esimerkit vievät 
välillä kauaksikin pääasiasta, sillä viihdyttäjänä 
Nevanlinna on kirjallinen talk show. Lukija ei saa 
seisahtaa yhteen tunnetilaan.

Yleisönsä mahdollisille reaktioille Nevanlinna on 
yhtä viileä kuin talk shown tähti. Filosofin ei pidä 
reagoida maailmaan, vaan avartaa sitä. Moraalisiin 
kannanottoihin hän suhtautuu kyynisesti: 
"Arvokeskustelun peräänkuuluttaja toivoo, että sen 
avulla saataisiin aikaan jotakin yhteisöä sitovaa." 

Arvokeskustelut ovat Nevanlinnan mielestä pelkkiä 
julkisivuja asiantuntijavallalle. Keskustelun sijaan 
intellektuellin tehtävä on osoittaa "mahdolliset yhtälöt",
olivatpa ne kuinka fantastisia tahansa. Entä jos Hjallis 
Harkimo omistaisi Kiasman? Entä mitä tapahtuisi jos 
Harkimo omistaisi koko Suomen?

Toki Nevanlinnan tyylissä on myös jääräpäistä vasta-
ajattelua: "Joskus huvitan itseäni luettelemalla asioita, 
joista olen eri mieltä kuin koko muu läntinen maailma." 
Jo kirjansa sivuliepeessä Nevanlinna julistaa olevansa "
jouluihminen" - pelkästään siksi, että on muodikasta 
inhota perinnejuhlia.

Markku Soikkeli

----------------------


VAIN MUUTAMAN SAMMAKON TÄHDEN

Veronica Pimenoff: Maa ilman vettä
Tammi 1999


Unelmat, jotka yhdistivät 60-luvun opiskelijoita, ovat 
90-luvulla erottavia tekijöitä. Veronica Pimenoffin 
romaani Maa ilman vettä on pitkä ja perusteellinen 
selonteko niistä syistä, jotka ovat johtaneet 
suomalaisen ja mosambikilaisen naisen kauaksi yhteisistä 
ihanteistaan. Henkilöidensä kautta Pimenoff kuvaa 
globalisaatiota idealistit nujertavana velvollisuutena.

Romaanin päähenkilöt, Kristiina ja Sofia Elena, ovat 
nuorina opiskelijoina uskoneet kulttuurien vuorovaikutukseen.
Eurooppa on merkinnyt heille yliopiston avointa 
ilmapiiriä ja ennakkoluulot hävittävää sivistystä. 
Protesti rotu- ja luokkaeroja vastaan on ollut 
heille yhtä selvää kuin sukupuolten tasa-arvo. 

Globalisaation kuvauksena Maa ilman vettä on 
hämmästyttävä kirja. Sen mantereita ja vuosikymmeniä 
yhteen kokoava näkemys on etäällä suomalaisesta 
realismista. Pimenoffin huumori on synkkää ja 
symbolien täyttämää.


Aavikko kuin nuoruus

Pimenoffin esittelemä Suomi on maksanut niin hyvän 
hinnan eurooppalaisuudestaan, että se kelpaa 
mantereen nykyiseksi esimerkiksi. Eläkesäästäminen 
antaa turvallisuuden nykyhetkelle ja tieteellinen 
ura unelman tulevaisuudesta. 

Päähenkilö Kristiina on sammakoita tutkiva kemisti, 
jolle kansainvälisyys merkitsee kilpailumahdollisuuksia 
tiedenaisena. Geologi-aviomies on turvallinen valinta, 
koska miehen tieteenala on selvästi rajattu omaan nähden.

Kristiina seuraa miestään matkalle Nevadan 
autiomaahan, jotta muistaisi miten ankeaa elämä oli 
ennen itsenäistymistä, ennen opiskelua ja seksuaalista 
heräämistä. Matka on hänelle tutkimushaaste: voiko 
sivilisaatio oppia elämään kuivuneella maalla vai 
antaako luonnontiede vain tehokkaampia tapoja tuhota 
toisemme? Jäljellä olevista maan rikkauksista 
kamppailevat kemia ja geologia.

Amerikan manner tiivistyy autiomaahan, jossa geologit 
etsivät sopivaa sijoituspaikkaa ydinjätteille. 
Turvallisen hautapaikan etsijöille vedetön maa on 
arvokkaampi kuin hedelmällinen. Uratietoisille 
tiedemiehille autiomaa merkitsee steriiliä ympäristöä, 
jossa kamppailla menestyksellä ja ihmissuhteilla.

Pimenoff kuvailee tieteellistä tutkimusta nykypäivän 
kolonialismina. Kristiina yrittää salakuljettaa 
arvokkaita tutkimuskohteita Portugalin kautta, 
mutta joutuu vedetyksi mukaan poliittiseen 
terrorismiin. Harvinaiset sammakkolajit ovat - 
elossasäilymisen mestareina - tutkimisen väärti 
myös terroristeille. 

Toissijainen syy Portugaliin menemiselle on 
afrikkalainen nuoruudenystävä, Sofia. Tämä ei suostu 
olemaan mustan mantereen symboli, vaan pakottaa 
Kristiinan kuuntelemaan mikä hänen kokemassaan 
on juuri naisen tarinaa.

Afrikka, sekin "maa ilman vettä", selvittää suhdettaan 
Eurooppaan. Kolmas maailma on ajautunut taistelemaan 
"neljännen maailman" eli kansainvälisen rikollisuuden 
keinoilla. Mosambikin itsenäisyystaisteluun osallistunut 
Sofia Elena on muuttunut lääkäristä terroristiksi. 


Nainen miesten sodassa

Pakolaisjärjestössä toiminut Pimenoff tietää hyvin, mihin 
keskittyä kulttuurien yhteentörmäyksessä. Eurooppalaiselle 
Portugali on kauppapaikka, afrikkalaiselle vanha ja 
vastuullinen emämaa. Idealismin perillinen löytää itsensä 
umpikujasta, joka on väistämätön lopputulos etiikan 
rajaamisesta tieteeseen tai ammattiin.

Aluksi Kristiina ironisoi ympäristönsä, sitten, romanssin 
herättämänä, itseään. Lopulta Kristiina joutuu tunnustamaan, 
että miesten välisessä sodankäynnissä hän on ollut näiden 
mallia noudattava välikappale aivan kuten Sofiakin. 
Kansallisen ja tieteellisen sodan jälkeen viimeinen 
rintama on bisneksen ja terrorismin välillä.

Vaikka moraalinen asetelma on raju ja panoksena on 
agenttitrillerin tavoin "koko maailma", kirja ei ole 
kovinkaan helppo lukuromaani. Etenkin dialogi on liian 
korkealentoista ja pikkunäppärää.

Kristiina omat kommentit eivät juuri erotu kertojan 
äänestä. Molemmat ovat nopeita tekemään tulkintoja ja 
molempien näkökulmasta kaikki Kristiinalle tapahtuva 
heijastaa jotain koko sivilisaation kriisistä. Etenkin 
sammakkosymboliikka on ryöstötuhlattu kaikkiin 
mahdollisiin yhteyksiin.

Veronica Pimenoff on jo kolmatta kertaa Finlandia-
ehdokkaana, eikä ihme. Hänen aiheensa ovat niin suuria, 
että niitä on periaatteessa mahdotonta tiivistää 
muutaman ihmisen suhteiksi. Tyypittelyt "muutoksen 
eturintamasta" ovat tehoavia vain koska kukaan muu 
ei ole käsitellyt näin uutistuoreita aiheita fiktion 
keinoin.

Markku Soikkeli


----------------------


SEURAPIIRIROMANSSI ÄÄNEEN LUETTAVAKSI 


Wendla Randelin: Elisabet
Suom. Kati Launis
Wsoy 1999


Kirjallisuuden klassikot ovat teoksia, joiden maine on 
rakennettu pala palalta, viite viitteeltä. Klassikoita ei 
pystytä "keksimään" jälkikäteen, eikä yksikään teos voi 
ansaita mainetta ilman suuren yleisön suosiota.

On kuitenkin teoksia, jotka eivät ole vielä 
saaneet ansaitsemaansa mainetta, koska ne ovat 
ilmestyneet niin kauan sitten ja olleet rajoitetusti 
saatavilla. Wendla Randelinin Elisabet-romaanista (1848) 
ei ole vallan klassikoksi, niin omaan aikaansa sidottua ja 
koukeroista on sen kieli, mutta se olisi tärkeä tuntea juuri 
niiden, jotka kuvittelevat Seitsemää veljestä 
romaanitaiteen pioneeriksi.

Tosiasiassa romaani kotiutui Suomeen jo 
hyvän aikaa ennen Aleksis Kiven lopputyötä. 
Ensimmäiset kokeilut kotimaisen romaanin parissa tehtiin 
ruotsinkielisellä puolella ja tietenkin ulkomaisia esikuvia 
seuraten. Esimerkiksi vuonna 1848 ilmestynyt Elisabet on 
nyt ensi kertaa saatavilla suomeksi. 

Toinen syy varhaisten romaanien 
unohtamiseen on se, että kirjailijat olivat naispuolisia: 
Fredrika Carstens, Wendla Randelin, Frederika Runeberg 
heistä maineikkaimpina. Romaani ei myöskään lajina 
saanut samanlaista suosiota kuin vasta 1900-luvulla.

Varhaiset romaanit saivat toki huomiota jo 
omana aikanaan; kustantaja olisi voinut laittaa 
suomenkielisen version takakanteen suositukset itseltään 
J. V. Snellmanilta. Sen sijaan Elisabet päättyy 
jälkisanoihin, joissa kirjailija pyytelee anteeksi 
"kyhäelmänsä" heikkouksia.

Alunperin osoittelevalla "Den fallna"-nimellä 
ilmestynyt romaani kertoo aviopetoksesta, jolla on 
traagiset seuraukset kaikille osapuolille. Mitään eroottista 
seikkailua kirjasta on turha odottaa, sillä huomio on 
täysin henkilökuvissa. 

Päähenkilö Elisabet on uskollinen aviovaimo, 
joka tapaa aviomiehensä ystävässä korkeahenkisen ja 
taiteelle omistautuneen sielunveljen. Elisabetin myötä 
lemmentragediaan kietoutuvat hänen serkkunsa 
Ferdinand ja Virginia. Tunteita arvuutellaan: onko kyse 
kiitollisuudesta vai lemmen ilmauksesta?

Elisabetissa rakkaus on mystistä 
yhteensopivuutta. Aviopetoskin syntyy vain siksi, että 
kaikki ihmiset eivät ole yhtä moraalisia kuin 
rakastavaiset: romanssista tulee heidän hyveellinen 
pakopaikkansa keskellä paheiden maailmaa.

Kirjailijana Wendla Randelin oli aikakautensa 
edustaja. Laulun ja juorujen säestämien 
seurapiirikohtausten lisäksi kirja pursuaa ihmeellisiä 
yhteensattumia ja uskonnollista paatosta. Tarina on 
jäykkä ja harsomainen kuin museotavara.

Voiko seurapiiriromanssi lainkaan sytyttää 
lukijoita vielä 150 vuotta myöhemmin? Varmasti, kunhan 
se löytää sopivan yleisön. Kirjan lemmentarina on 
tunnekuohuineen hieman pliisua luettavaa, mutta kielen 
rikkaus erottaa sen viihdelukemistosta. Olisikin 
mielenkiintoista kuunnella Elisabetia ääneen luettuna, siis 
samalla tavoin kuin kirjan kuvaamissa seurapiireissä 
tehtiin.

Romaanin kääntäjä Kati Launis on tehnyt 
tarkkaa työtä säilyttääkseen alkuperäisteoksen 
herkkyyden. Kielen vanhahtavuus syntyy pääasiassa 
sisällöistä ja yksityiskohdista, sanavalinnat ja -järjestys 
ovat hillittyjä. Lopputuloksesta näkee, että kääntäjä tuntee 
sekä vanhojen romanssien että tuoreen proosakielen 
nyanssit.

Elisabet on ehdotonta luettavaa jokaiselle, jota 
kiinnostaa millaisten vaiheiden tuloksena romaani ja 
romanssi ovat lajina kehittyneet. Varauksetta sitä voi 
suositella jokaiselle lukulampun ruskettamalle 
romantikolle tai ääneen lausuttuna ystäväpiirille.


Markku Soikkeli


---------------

SUO SIELLÄ, TARINA TÄÄLLÄ

Arto Seppälä (toim.): Suon syvä syli
Maahenki 1999


Luontoa harrastetaan enemmän kuin koskaan. Suomessa 
ilmestyy runsasti hyvätasoista luontokirjallisuutta, joka 
suunnataan entistä suuremmalle yeisölle. Harrastuneisuus 
näkyy myös erä- ja kalastuslehtien lisääntymisessä.

Toisaalta harrastekirjallisuus on suunnattu 
vain tietylle yleisölle, joka ei epäröi sijoittaa rahaa 
komealle paperille painettuihin julkaisuihin. Suurin osa 
lukevaa ja luonnossa liikkuvaa suomalaisyleisöä jää 
edelleen luontokirjallisuuden ulkopuolelle, koska se ei ole 
kiinnostunut eläinten ja pyydysten yksityiskohdista.

Onneksi meitä kesämökki-ihmisiä löytyy yhtä 
paljon kirjailijoissa kuin lukijoissa. Viime vuonna Matti 
Mäkelä lokeroi kesämökkiläisen vuodenajat Sääkirjalla. 
Sen rinnalle kannattaa ottaa tänä keväänä ilmestynyt 
jokamiehen rämeopas, Suon syvä syli.

Arto Seppälän toimittama kirjoituskokoelma 
perustuu tuoreesti ja tukevasti jokamiehen kokemuksiin 
suolla liikkumisesta. Tekstit on valittu Suoseuran ja 
Maaseudun sivistysliiton järjestämästä 
kirjoituskilpailusta, joten mukana on sekä 
harrastajakirjoittajia että nimekkäitä kirjailijoita.

Suo upottaa, keinuttaa, huojuttaa ja huokailee 
vaeltajan askeleen alla. Kirjaan valitut 22 suotarinaa 
ihmisen ja luonnon kohtaamisesta päättyvät varsin 
arvattavasti suonsilmäkkeen voittoon. Kilpailuun 
osallistuneesta 945 tarinasta on kuitenkin riittänyt 
valinnanvaraa myös Markku Hattulan 
pontikkaseikkailuun ja Katja Keskitalon koettelemuksiin 
hillamaisterina.

Kilpailun puheenjohtajana toiminut Jyrki 
Kiiskinen toteaa kirjan esipuheessa, että suota kuvataan 
edelleen "uhkaavan äänettömönä ja jopa irstaana". 
Suomalaisuus on kirjaimellisesti 'suomaalaisuutta': suot 
näyttäytyvät houkuttavan pelottavina ja mystisinä 
paikkoina.

Kokoelman tekstit ovat keskimäärin 
harrastajakirjoittajan tasoa, mutta toisiaan täydentäen ne 
muodostavat hyvän kokonaiskuvan suolla liikkujan 
tunnelmista. Myös kilpailuun osallistuneiden korkea 
keski-ikä näkyy muisteluiden aiheissa ja tyylissä.


Suo ei muutu

Tarinoista käy ilmi, että suo on metsän syvin tila niin 
fyysisesti kuin henkisestikin. Esimerkiksi Marjatta 
Ripsaluoman tarinassa puolijärkinen mies pakenee 
yhteiskuntaa suolle. Siellä hän voi kohdata luonnon 
silmästä silmään ja saada mielenrauhan.

Kokoelman perusteella ei voi kategorisoida, 
millaisena räme tai neva kaikkine silmäkkeineen olisi 
kauneimmillaan; tarinoiden paikallisväri luodaan 
useammin murteella kuin suotyypillä. Eksoottisin 
ympäristö löytyy Reijo Lehtosalon sotajutusta, jossa 
nuorukainen pakenee vihollista Lapin palsasuolle.

Nykypäivää edustaa komeimmillaan Sirpa 
Koivun kertomus luonnonsuojelijan ja metsäteknikon 
kohtaamisesta. Kun useimmat kirjan tarinoista ovat 
muistelman kaltaista lyhytproosaa, on Koivu yhdistänyt 
näppärästi Kyllikki Saaren myytin ja ekologisen aiheen 
tiiviiksi novelliksi.

Kyllikki Saaren kohtaloa mukailee myös 
kirjan kansikuva, jossa aurinkoisella suolla makaava, 
puolikuollut nainen kohottaa esiin solmimansa artefaktin. 
Kansi ilmaisee osuvasti kokoelman tunnelman: veden 
varjot ja maan värit kohtaavat paikalla, johon ihminen 
upottaa salaisuutensa.

Kokoelman nimekkäitä kirjailijoita edustavat 
Raili Mikkanen, Mirja Kuivaniemi ja Heikki Luoma, 
joista viimeksi mainittu myös voitti kirjoituskilpailun. 
Luoma kuvaa voittotekstissään surkuhupaisaa kamppailua 
tien rakentamiseksi pohjattoman suon ylitse.

Juuri suon työstäminen ja voittaminen ovat 
varmaankin ne perinteisimmät teemat, joidenka päälle 
modernit suotarinat ovat syntyneet. Suo on paitsi 
legendojen paikka, myös lähtökohta suomalaisen työn, 
kuokan ja Jussin matkalle kohti kaupunkeja.

Markku Soikkeli
SÄRKYNYT PUHELIAS PERHE

Marikki Piirtola: Perhe
Like 1999


Pikkusisko lukee seksiopasta ja testaa oppeja barbeillaan. 
Isoveli käyttää huumeita, isä alkoholia ja äiti vieraita 
miehiä. Kaikki etsivät ulospääsyä perheestä, yhteisestä 
onnettomuudesta.
Marikki Piirtolan romaanissa ei ole mitään 
uutta perhefarssina, sävy vain on harvinaisen leikkisä. 
Lisäksi äänen saa vuorollaan kukin perheenjäsenistä. 
Jokainen perheenjäsen on onneton yhteisellä tavalla, 
mutta onnellinen omalla omituisella tavallaan.
 Särkyneessä kodissa asuu puhelias perhe. 
Sinnikäs elämästä puhuminen osoittaa, että särkyneenäkin 
koti suorastaan kuhisee elämää, unelmia ja toiveita ja 
huuruisia näkyjä vaihtoehtoisesta ihmissuhteesta.
Rämäkästi tyypitellyt hahmot eivät 
kuitenkaan muutu kiinnostaviksi Piirtolalle ominaisessa, 
pieniä päähänpistoja toistelevassa minäkerronnassa. Jopa 
paikallisväriä luova Tampereen murre alkaa sekin 
kuulostaa karmealta jankkaamiselta kerronnan 
hidastuessa lauseen tai kahden mittaisiksi.
Piirtolan perheenjäsenet ovat niin tietoisia ja 
kiinnostuneita omasta omituisuudestaan, että he 
toistelevat hulluutensa merkkejä kuin neljä joukoturkka-
imitaatiota. Eniten omaa itseä kommentoivat lauseet on 
painettu kursiivilla, mikä tiheästi toistuvana tehokeinona 
kääntyy sekin itseään vastaan.
Perheen neljästä puheenvuorosta koottu 
romaani olisi kaivannut ronskisti tiivistämistä. Nokkeliksi 
tarkoitetut, "suu kuin kivihiilikaivoksen aukko" -
tyyppiset kielikuvat paljastavat, että ydinperheen neljä 
roolia ovat jääneet kirjoitajallekin etäisiksi.

Markku Soikkeli-------LUONTO KUTSUU FINANSSIELÄINTÄ

Henrika Ringbom: Maarit Sarasteen kaipuu
Suom. Liisa Ryömä
Tammi 1999


Jos emme olekaan niitä, joina olemme esiintyneet 
muiden läsnäollessa, niin kuka tai mikä alkaa pilkottaa 
esiin unohtaessamme roolimme? Entä jos olemme 
onnistuneet pääsemään korkeaan yhteiskunnalliseen 
statukseen juuri sen avulla, että olemme onnistuneet 
näyttelemään niin hyvin ammattipoliitikon tai 
finanssineron roolia? Mitä meistä jää jäljelle, kun kulissi 
särkyy yhdeltä sivulta?

Henrika Ringbomin romaani käsittelee 
tuttuja psykologisia aiheita, joilla on tukeva historia 
kaupunkielämän kuvauksissa. Yhtäältä hän kirjoittaa 
hienostunutta virkamiessatiiria, toisaalta purkaa kerros 
kerrokselta päähenkilönsä sivistynyttä pintasilausta. 
Minäkertoja on yhdistelmä tarkkaa elämänhallintaa ja 
sen pakonomaista hylkäämistä.

Kirjan nimihenkilö, Maarit Saraste, toimii 
ekonomistina Suomen Pankissa. Hän on järjestänyt 
elämänsä asunnon ja työpaikan välille niin huolellisesti, 
että sydämen oikut tai ruumiin toiveet eivät häiritse 
hänen rooliaan. 

Sarasteen elämä on suhdannevaihteluita, 
joissa yhden miehen menettäminen ei periaatteessa 
merkitse muuta kuin alihankkijan korvaamista toisella. 
Maarit Sarasteen eksistenssin ohuus näkyy jopa hänen 
nimensä metaforisuudessa; alkuperäisteoksessa hän 
onkin "Martina Dager".

Vähitellen Maarit Saraste huomaa kuitenkin 
kulkeutuvansa loukkoihin, joiden merkityksen 
ainoastaan hänen ruumiinsa hämärästi tajuaa: "Äkkiä 
tuntuu luonnottomalta poistua auton suojakuoresta tässä 
moottoritien varressa missä ei näy yhtä ainutta ihmistä."

Katsellessaan näitä myyttisen kokemuksen 
tyyssijoja minäkertoja analysoi niitä ymmärtämättä 
niiden merkitystä. Ojina virtaavat joet tai ruutukaavaan 
sijoitetut lähimetsät ovat osa hänen helsinkiläistä 
näyttämöään, ja kuitenkin ehdottoman vieraita.

Kotimaisessa kirjallisuudessa "kulissien 
särkymisen" motiivilla on voitu osoittaa, että perheet tai 
yhteiskunnallinen status ovatkin eräänlaista teatteria. 
Sosiaalisen elämän näytelmällisyys oli suosittu kritiikin 
aihe etenkin silloin, kun Suomessa oli vielä jonkinlainen 
sivistysporvaristo.

Viime vuosikymmeninä "kulissien 
särkymiseen" on liitetty yhä vahvemmin ekologinen 
ulottuvuus. Käyttämällä minäkertojana henkilöä, joka on 
etääntynyt vuodenkierrosta ja maaseudusta kaikkein 
pisimmälle, Ringbom kuvaa sanattoman kaipuun 
muuttumista pakonomaiseksi haluksi jäädä luontoon. 

Henrika Ringbomin esikoisromaanissa näkee 
väistämättä merkkejä hänen runoilijataustastaan. Kielen 
tyhjentäminen dialogista ja ihmisten välisestä 
toiminnasta, jopa useimmista attribuuteista, luo 
henkilöhahmon, jota erehdykset muotoilevat. Ringbom 
kuvaa luonnon kohtaamista shokkina, josta ihminen ei 
enää täysin toivu.

Kertojaratkaisuna lyyrinen minä on vaikea 
samastumisen kohde lukijalle, mutta jotain kylmän 
tenhoavaa Ringbomin tyyliin sisältyy. Harvoin romaani 
on voinut käsitellä ekologista ja sosiaalista 
vieraantumista näin rinnakkaisesti, ja ilman protestin 
huutomerkkejä.

Markku Soikkeli


--------------------


AUTUAITA OVAT EKSYNEET

Maarit Verronen: Löytöretkeilijä ja muita eksyneitä
Tammi 1999


Kristinuskon ydinsanomaan kuuluvassa myytissä ihminen kadottaa 
sielunsa tavoitellessaan maallisia aarteita. Tätä varoitustarinaa 
Maarit Verronen on kirjoittanut nurin niin romaaneissaan kuin 
novelleissaan. Verrosen legendoissa ihminen täyttää tarkoituksensa 
eksyessään ja huomatessaan sieluttomuutensa.
	Verrosen tarinoiden maailmasta puuttuvat jumalien lisäksi 
kansat, valtiot ja uskonnot. Ne voivat toki esiintyä tarinan 
puitteina samalla tavoin kuin valtakunnat ja kirkot kuuluvat 
satuihin, mutta niillä ei ole historiaa. Jopa henkilöiden 
nimet ovat epämääräisen indoeurooppalaisia, henkilöiden 
luonteet pelkistettyjä.
	Uusimmassa novellikokoelmassaan Verronen kirjoittaa 
entistä tiiviimmin eksymisen autuudesta. Henkilöt ovat 
Taistelijoita, Kansimiehiä tai Tarkkailijoita, joiden korkein 
tavoite on ponnistella eroon lähimmäisistään. Sävyltään novellit 
ovat synkempiä ja urbaanimpia kuin Verrosen aiemmat tarinat.
	Kokoelman kahdestakymmenestä tarinasta jotkut ovat 
kommentaareja nykypäivästä, toiset taas kuvaelmia tunnetuista 
henkilöistä. Päähenkilö voi olla yhtä hyvin Kolumbuksen laivan 
kansimies tai vuorikiipeilijä Veikko Gustafsson, mutta novellin 
elämäkerta keskittyy heidän nimettömyyteensä. 
       Mitä suurempi sankari, sitä varmemmin hän muuttuu ihmisten 
puheissa pelkäksi stereotyypiksi, esittää Verronen. Ammatti 
on kohtaloksi, elämänkatsomus kiroukseksi.
	Verrosen tarinoissa ainoa ihanteellinen hahmo on 
yksinäinen tutkijaluonne. Tällainen päähenkilö näkyi 
kirkkaimmillaan hänen edellisessä kirjassaan, romaanissa 
Luolavuodet (1998); tosin Verrosen vaelluskirjassa Matka 
Albaniaan (1997) kirjailija itsekin alkoi näyttää ihanteeltaan. 
	Päähenkilön nerous muiden ihmisten maanläheisyyteen 
nähden on ollut Verrosen kirjojen suurin psykologinen rasite. 
Kertoja on niin vankasti nerokkaan päähenkilönsä asianajaja, 
että lukija tuntee itsensä tolloksi opetuslapseksi.
	Löytöretkeilijä-kokoelmassa nerokkaat tutkijat ovat 
muuttuneet epätoivoisiksi retkeilijöiksi. Menneisyyttä tai 
turvapaikkaa etsiskeleville intellektuelleille käy kehnosti 
riippumatta siitä, ovatko he tietokonepelinsä vai organisoidun 
armeliaisuuden uhreja. Muutamat varoitustarinoista ovat hyytäviä 
kauhupaloja, joissa turvapaikka osoittautuukin vankilaksi.
	Maarit Verrosen uudet novellit ovat selvästi urbaanimpia 
kuin ennen, mikä ei näytä olevan niille ainakaan eduksi. 
Kaupunkilaislegendojen ideointi tuntuu joissakin novelleissa 
peräti väkinäiseltä. Kun kaupunki alkaa kuristua omaan muuriinsa 
tai virallinen hölmö haluaa osoittaa kekseliäisyytensä itsemurhalla, 
fantasiasta ei kuitenkaan jää käteen kuin kuuteen sivuun 
pinnistetty idea ilman tunnelmaa.

Markku Soikkeli

--------------------


SOSIOLOGI JA METSÄLÄINEN

Juha Seppälä: Kuun nousu ja lasku
WSOY 1999

Ensin tempun teki Kari Hotakainen, kun kirjailijan 
näköinen minäkertoja näytteli Klassikossa (1997) oman 
elämänsä antisankaria. Sitten leikkiin yhtyi Jari Tervo: 
kirjailija Tervon tapainen hahmo seikkailee tämän syksyisessä 
romaanissa Minun sukuni tarina. 
	Kolmas ja erikoisin tapaus löytyy Juha Seppälältä. Hänen 
romaaninsa Kuun nousu ja lasku on kuvitelma tavoista kertoa ja 
kerrata omaa elämäänsä. Toinen kirjan muisteloista jäljittelee 
kirjailijan analyysitapaa, toinen päähenkilöistä puolestaan 
muistuttaa Seppälän edellisten kirjojen päähenkilöitä. 
Minäkertojan muisteloissa, esimerkiksi opiskeluvuosissa Turussa, 
voisi kenties nähdä jotain Seppälän omistakin kokemuksista.
	Samasta kylästä lähteneiden miesten elämät limittyvät, 
mutta he eivät milloinkaan kohtaa kasvotusten. Eivätkä ihmiset 
ylipäänsäkään löydä toisiaan Seppälän romaanissa. Vaikka silmät 
tavoittaisivat läheisen ihmisen, muutaman yhteisen kokemuksen 
jälkeen heillä ei ole mitään sanottavaa. Seppälän kuvaamat 
miehet eivät kuitenkaan nurise yksinäisyyttään. He ovat 
tyytyväisiä siitä, että naiset ja ystävät ovat todistaneet 
heidän erakkouden lahjansa.
	Ja äärimmäistä yksinäisyyttä voi sitäkin potea useilla 
tavoilla. Kirjan miehistä minäkertoja, se lähemmin Seppälää 
muistuttava, on Turussa koulutettu kaupunkisosiologi, joka 
kertoo ja analysoi elämäänsä. Hän ymmärtää, että rakkaimman 
ihmisen läheisyys johtuu itse asiassa yhdessä jaetusta puutteen 
tunteesta, joko sosiaalisesta tai seksuaalisesta.
	Sivulta kuvattu mies puolestaan on Seppälälle tyypillinen 
miehenrähjä Kauko, nimensä mukaisesti ihmisistä etäällä 
pysyttelevä metsäläinen. Sosiologi ja Kauko hakevat molemmat 
lohtua luonnosta, mutta sielläkin he ovat toisiaan kaukaa 
kiertäviä petoja. Kauko uneksii karhun pyydystämisestä, 
sosiologi tutkii pyydystä samastumalla ansaan joutuneen 
pedon tunteisiin.
	Molemmat miehistä ovat kotoisin syrjäkylästä. 
Kotiseudun odotukset miesten tulevaisuudesta eivät toteudu 
kummankaan kohdalla, vaikka sosiologi pystyy sentään 
kuvittelemaan, millaista leikkiä odotuksiin vastaaminen voisi olla. 
	Sosiologin kuvitelma laajenee pitkäksi 
sisäiskertomukseksi. Kuvitelmassa esiintyy näyttelijä, 
joka tekee ammattimaisen suorituksen sekä kylän teurastamossa 
että kesäteatterissa. Vaikka harrastelija ei koskaan pääse 
oikeaan teatteriin, hän voi sentään esittää jonkin 
tähtiroolin omassa kylässään. Sen lähemmäksi taiteilija- 
tai kirjailijaelämää romaani ei etene.
	Miehet päätyvät määrättömälle sapattivapaalle. 
Minäkertojan muistelut opiskeluajasta, naisista ja 
työvuosista limittyvät kuvaukseen Kaukon elämästä. 
Ehkä Seppälä tavoittelee maanläheisyyttä korostaessaan 
alatyylillä miesten yöjuoksuja, mutta ihmetellä sopii, 
eikö realistisuus löytyisi uskottavammin miesten luonteista 
kuin repivästä tyylistä.
	Piinaavia kaupunkilaisvuosia seuraa paluu 
lapsuusmaisemaan. Sosiologi tutkii siellä sukunsa juuria, 
kun taas Kaukolle kotiseutu merkitsee yksinkertaisesti 
elinkeinoa. Maaseutua kuvatessaan Seppälän tyyli rauhoittuu, 
tulee kenties lähimmäksi kirjoittajaansa. Eräässä katkelmassa 
sosiologikin paljastaa, että hän oikeastaan haluaisi kirjoittaa 
maaseudulle eksyneistä rakennusmiehistä.
	Romaanin nimi viittaa vuoden valoisimpaan aikaan, 
jolloin almanakkaan ei kannata merkitä kuun nousuja ja laskuja. 
Muutaman sivun mittaiset katkelmat miesten elämästä ovat nekin 
kuun kierron mittaisia tapahtumia. Niidenkään nousuissa ja 
laskuissa ei ole erityisiä muistopäiviä, koska he suoriutuvat 
elämästään ilman suuria menestyksiä tai tappioita.
	Kuun nousu ja lasku on tarkoituksella hajanaisempi 
kuin Seppälän aiemmat romaanit. Se tarjoaa kaksi toisiinsa 
limitettyä pienoisromaania sekä bonuksena pienen sisäiskertomuksen. 
	Novellin tiiviydellä tikittävät elämäntarinat voisi lukea 
erikseenkin, mikä voi olla jopa kannattavaa. Elämät risteävät, 
mutta yksi ei käy toisen tulkitsijaksi. Stereoskooppinen näkymä 
sosiologin elämästä yhtäällä ja Kaukon elämästä toisaalla ei 
luo mitään sellaisia merkityksiä, joita romaanin rakenne 
parhaimmillaan kuitenkin mahdollistaisi.

Markku Soikkeli

--


OPETTAJAN SALAINEN LUOKKAKUVA

Anja Snellman: Paratiisin kartta
Otava 1999


Anja Kaurasen romaaneissa toistuu tietty näkökulma: 
maailma havaitaan alhaalta ylöspäin aikakautensa 
sääntöihin kasvavan nuoren naisen kautta. 
Todistaessaan kapinallisen asenteen toistumista 
sukupolvesta toiseen Kaurasen romaanit ovat löytäneet 
laajan lukijakunnan.

Kahta tunnustuksellista romaania lukuunottamatta 
Kaurasen teokset ovat ilmestyneetkin säännöllisesti, 
tarkalleen kahden vuoden välein. Kauranen on ollut 
uskollinen sekä lukijoilleen että kustannustalolle.

Vasta vaihdettuaan sukunimeä ja kustantajaa kirjailija 
on muuttanut hieman myös tyyliään. Paratiisin kartta -romaanissa 
kerronnan näkökulma on ylhäältä alaspäin, kasvattajan havaintoihin 
lapsista ja nuorista. Sukupolvikuilun analyysi merkitsee nyt 
tarkkaan harkittua keskustelun avausta.


1970-luvun luokkakuva

Anja Snellmanin Paratiisin kartta on ns. yhden päivän romaani, 
jossa aktiivisen ihmisryhmän sijaan tutustutaan yhden henkilön 
muistoihin hänen elämäänsä vaikuttaneista henkilöistä. Minäkertoja 
Raakel on vapaan aikakauden kasvatti, josta tuli ensin taistolainen
kommunisti ja sittemmin työlleen omistautunut opettaja. Koululuokka 
muuttui hänen yhteiskuntaluokakseen.

Yhtäältä Raakelista on tehty 1970-luvun pateettinen näköiskuva, 
toisaalta hän on täydellisenä opettajana tarkoituksellisen 
koominen hahmo. Muisteluidensa ohessa Raakel kommentoi hartaasti 
opettajahahmon mytologiaa antiikista nykypäivään. Mukaan mahtuvat 
niin Spartan lainsäätäjät kuin Hamelnin pillipiipari.

Iästään huolimatta Raakel on romantisoitu aivan samoilla tavoilla 
kuin Snellmanin eli Kaurasen aiemmat sankarittaret. Hänessä 
yhdistyvät vaivattomasti klassinen sivistys ja trenditietous, 
seksuaalinen avarakatseisuus ja poliittinen likinäköisyys. 	

Eikä Raakelia ei ole missään nimessä tarkoitettukaan muuksi 
kuin myytiksi. Hän opettaa yhtä ja samaa luokkaa läpi 
oppivelvollisuusvuosien: Raakel on vanhapiiaksi jäänyt 
alma mater, kaiken opin äiti. Tärkein tieto, jota hän 
voi välittää, koskee historian antamia opetuksia.

Paratiisin kartta on yhtä tuhti tietoteos kuin 
kaupunkiväkivaltaa analysoinut Pelon maantiede (1995). 
Kokonaan toinen juttu on se, miten paljon romaani sietää 
sellaista taustatietojen painolastia, jolla Snellman sitoo 
opettajan karikatyyriä koulujen arkipäivään:

"Ennen koulutuksen alkua olin behavioristinen opettaja, itse 
sanelin ja päätin opettajajohtoisesti asioista ja opetuksestani. 
Täydennyskoulutuksen aikana käsitykseni oppimisesta, tiedosta ja 
opetuksesta ovat muuttuneet täysin."

Opetusohjelman teoreettiset tavoitteet rinnastuvat päähenkilön 
läpikäymään poliittiseen kasvatukseen. Pedagogisen ja poliittisen 
ohjelman rinnastaminen tuntuu loistavalta idealta, ja sen 
kokeilemiseen romaanimuoto onkin aivan omiaan. Samanlainen 
rinnastus on nähtävissä Peter Hoegin maineikkaassa 
koulukuvauksessa Rajatiloja (1993).


Idealismin yhdistämät

Myyttisenä hahmona Raakel sisältää tietysti mysteerinsäkin.
Kauranen-Snellmanin teoksille tyypillisesti henkilöhahmon 
arvoitus kätkeytyy aatehistorian aukkopaikkoihin. Idealismi
yhdistää rakastavaiset, joilla aate ja moraali toteutuvat 
syvemmin kuin eturintaman poliitikoilla.

Ihmisellä on perustarve löytää opas tai opettaja, esittää 
Snellman. Jos yhteiskunta ei tarjoa riittävän henkilökohtaista 
opasta, etsimme tutorimme tunteen johdattamina. Liitutaululle 
piirretty paratiisi on sekin parempi kuin ei mitään.

Muisteluina etenevä rakenne vaan ei ole omiaan politiikan ja 
pedagogian rinnastukselle, etenkin, kun muistelut avautuvat 
kahdessa tasossa: Raakelin "salaisina" taistolaisvuosina sekä 
opettajana vietettynä ajanjaksona. 

Varsinkin Itä-Saksaan sijoittuva episodi jää surkeasti irralleen 
muusta romaanista. Kuvauksesta tulee omituinen yhdistelmä 
nostalgiaa ja nuoruuden idealismia. Raakel on eräänlainen 
idealismin museonvartija, joka haluaa välttämättä selittää 
kunkin muiston merkityksen historian suurissa kuohuissa.

Keskustelua herättääkseen Paratiisin kartan pitäisi sisältää 
uskottavampia henkilökuvia tai ainakin tarkemmin rajatun 
kysymyksen aatehistorian objektiivisesta opettamisesta.


Markku Soikkeli

--

JARI TERVO TUTKII JULKISUUTTAAN

Jari Tervo: Minun sukuni tarina
WSOY 1999


Jari Tervon kurssi koomikkona on nyt korkeimmillaan. 
Uutisvuoto-ohjelma ja Julkkis-kirjat (1989 ja 1998) 
ovat tehnet hänestä hahmon, jonka edesottamuksia 
"nokkelana junttina" seurataan tiiviisti. Kun Tervo 
itse suhtautuu buddhamaisesti julkisuuteensa, ei 
kustantaja sen paremmin kuin mediakaan enää muista 
millaisiin sisältöihin maine perustuu.

Taiteilijalle luontevin ratkaisu on muuttaa julkisuus
taiteen aiheeksi. Tervon uusin romaani Minun sukuni 
tarina tutkiikin kirjoittajansa imagoa, mutta tietysti 
edellisistä kirjoista tutussa, hirtehisessä ja roisissa 
sävyssä.

Kirjan päähenkilö on siinä määrin esikuvansa näköinen, 
että hänellä on työn alla samanniminen romaani kuin missä 
hän esiintyy minäkertojana. Sukutarina vain ei ota sujuakseen. 
Niinpä kirjailija ottaa tilaustyökseen kirjoittaa elämäkerran 
kotiseutunsa kolmoismurhaajasta, Matias Kuukkelista.

Minun sukuni tarina liikkuu välillä Helsingin kustannus- 
ja kapakkapiireissä, välillä taas Tervon rikosromaaneista
tutuissa rivitalolähiöissä Rovaniemellä. Keskeisin 
tapahtumapaikka on kuitenkin vankilan kuulusteluhuone, 
jossa Tervon näköishahmo neuvottelee murhaajan elämäkerrasta.

Selvittäessään murhaajan edesottamuksia kirjailija joutuu 
mutkan kautta tekemisiin oman historiansa kanssa. Kirjailijan
äiti on kadonnut marjamatkalla ja isä pyrkii uusiin naimisiin
baaripulun kanssa. Murhaajan sisar paljastuu kirjailijan 
entiseksi heilaksi, ja jopa vankilanjohtajan salaperäinen 
pöytälaatikkoromaani paljastaa kirjailijasta enemmän kuin 
tämä on itse osannut kirjoittaa. 

Tervon etäisenä, joskin parodisena esikuvana voisi olla 
Norman Mailerin klassikko "Pyövelin laulu" (1979), jossa 
Mailer laati rajua henkilökuvaa oikeasta murhaajasta. Mutta 
pystyykö suomalainen kaunokirjailija tekemään aiheestaan 
skuuppia, kaiken muun median ohittavaa paljastusta murhaajan 
neljännestä uhrista? 

Tervo tutkii ideaa leikkisästi, mutta myös tosissaan. Jokainen 
sukuselvitys muistuttaa salapoliisityötä, ja toisaalta jokainen 
kirjailija yhdistää henkilönsä perhettä muistuttavaksi verkostoksi.
Tässä mielessä jokainen kirja on sukutarina. 

Vaikka Minun sukuni tarina on helpommin lähestyttävä kuin 
Tervon aiemmat romaanit luihujen hahmojen lemmenseikkailuista, 
on kirjan läpilukeminen takkuista puuhaa. Kolmoismurhan uhreja
ja kirjailijahahmoa yhdistävä dekkarijuoni on kehyskertomuksena
niin heikko, että kirjailija kuittaakin sen lopuksi kahdeksan
sivun monologilla.

Siteeratessaan sivuhenkilöiden elämäntarinoita Tervo imitoi
minäkerronan perinteisiä tyylejä: päälauseilla losottavaa
sukutarinaa, yksirivisenä slangina etenevää nuorisoromaania,
psykologisoivaa lapsuuskuvausta, jopa päiväkirjakerrontaa.
Näissä katkelmissa Tervo todistaa kielikorvansa tarkkuuden,
mutta tarinan ne pysäyttävät lähes tyystin.

Humoristin osa ei ole helppo. Vaikka oman julkkisroolin
ironisointi luonnistuu Tervolta helposti, hän myös 
raskauttaa tarinansa rooliin kuuluvilla vitseillä, kielen
konstikkuudella ja härskillä tilannekomiikalla. 

Yli kolmesataa sivua lahjakasta autotalliproosaa pakottaa
ihmettelemään, mitä sisältöjä Tervon romaaneilla loppujen
lopuksi on tarjottavanaan.

Markku Soikkeli

------------------KAUPUNKI MYYTTIEN SYLISSÄ

Laila Hietamies: Siniset Viipurin illat
Otava 1999


Vaikka Laila Hietamiehellä on laaja lukijakunta, hän 
tuntuu kirjoittavan romaanejaan erityisesti isoäitien 
sukupolvelle. Ei ole lainkaan yllättävää, että mummeli 
voi hänen kirjassaan kokea lemmenseikkailun ortodoksipapin 
kanssa. 

Eikä tässä kaikki. Isoäiti Ida Maria on niin nuorekas muori, 
että hän kamppailee sekä anoppinsa arvovaltaa että oman 
tyttärentyttärensä suvereenisuutta vastaan. Voiko näin 
virkeitä isoäitejä löytääkään muualta kuin Viipurista, 
historiamme myyttisimmästä kaupungista?

Nuorempaa lukijakuntaa voi kyllä hämmästyttää se 
aktiviteetti, jolla Ida Maria vielä vanhoilla päivillään 
hoitaa viiden tyttärensä rakkaushuolia ja siinä ohessa omaa 
salaista suhdettaan pappi Andreihin. 1930-luvun Viipuri 
merkitsee niin ajatonta myyttistä maailmaa, että sukupolvien 
rajat sumenevat.

Siniset Viipurin illat on jatkoa Kylä metsien sylissä -
romaanille. Edellisessä kirjassa Ristiniemen kylää kuvailtiin 
muusta maailmasta erillisenä kehtona, johon historian myrskyt 
lyövät harvakseen. Toisessa kirjassa aletaan sitten setviä 
niitä salaisuuksia, joita kätkeytyy isoäiti Ida Marian 
historiaan ja etenkin hänen tyttärentyttäreensä Anniin.

Keskushenkilö Anni on hänkin vahvasti romantisoitu hahmo, 
suorastaan myyttinen runoilijatyttö, joka kymmenvuotiaana 
kirjoittelee ensimmäistä romaaniaan. Ristiniemessä asuessaan 
tyttö joutui vaikeuksiin, koska hän toteutti luonnonlahjaansa 
eli kertojankykyään valehtelemiseen. Jatko-osassa Anni huomaa 
oman elämänsä olevan sadun veroinen tarina: hänen isänsä ei 
olekaan kuollut vaan palaa kotiseudulle uljaana merikapteenina.

Kylässä haudotut unelmat ja salaisuudet alkavat paljastua 
siirryttäessä kaupunkiin. Hietamiehen kuvaamassa, vuosien 
1931-32 Viipurissa elellään tunteita tutkiskellen. Muutama 
skandaali, yksi onnettomuus ja yksi raiskaus eivät riitä niin 
hartaan tunnelman järisyttäjiksi.

Kiinnostavinta romaanissa on nostalginen mielikuva 30-luvun 
versiota autenttisemmasta Viipurista, jossa naapurit ovat 
olleet vieläkin läheisempiä kuin myyttisessä hyväntuulen 
kaupungissa:

  "Kukaan ei jaksanut puhua, sanottiin joitakin välttämättömiä 
  sanoja, seurattiin kadulla kulkijoita eteen vedettyjen verhojen 
  raoista niin kuin ennen vanhaan Viipurissa, kun kaikki tunsivat
  toinen toisensa."

Ristiniemen ja Viipurin lisäksi näissä Anni-romaaneissa 
kuvaillaan tarkasti myös Sortavalaa. Toisinaan kaupunkihistorian 
dokumentointi on päälleliimattua paikallisväriä, jolla yritetään 
profiloida henkilöitä aikansa lapsiksi. 

Hietamies kuvaa tunteita suurina siihen nähden, että naisen 
päättäväisyys ja rohkeus ratkaisee hänen paikkansa seurapiireissä. 
Lukijalta edellytetään erityistä kiinnostusta seurapiiriromanssin 
etikettiin, jotta hän jaksaa kiinnostua keimailun ja kirjeenvaihdon 
eleganssista. 

Myyttinen Viipuri on romanssien taustalla vain puistoista ja 
julkisivuista koottu näyttämö vailla rahvaan hälinää ja katuojan 
hajua.

Markku Soikkeli

-------------------


HUOVISEN KOOTUT ELäINTARINAT

Veikko Huovinen: Porsaan paperit
WSOY 1999


Ronttosaurus, hankikorppikotka, gallenkallelainen
palokärki ja jättiläismäinen kuikka - Veikko Huovisen
luonnostelemat eläimet ovat metsän mahtiotuksia. Niiden 
käytöstä Huovinen kuvaa sellaisenaan, mutta laittaa 
otukset juttelemaan ihmismäisesti. Navetassa pidetään 
paneelikeskustelu eläinten oikeuksista ja merikotka 
ehdottaa naaraalle kohteliaasti suvunjatkamista.

Kun Huovisen tuotantoa sillä silmällä katselee, niin 
ainahan siellä ovat eläimet olleet keskeisellä paikalla. 
Elukat herättävät pelkoa tai himoa tai omituista kaipuuta, 
kuten kirjassa Koirankynnen leikkaaja (1980), mutta aina 
ne ovat ihmisen peilikuvia. Kyse voi olla hurjista 
lampaansyöjistä tai eläimen lailla käyttäytyvistä 
ihmisistä: kylän koirista, hamstereista tai lemmikiksi 
alistuvasta ihmispolosta.

Porsaan paperit tarjoaa neljätoista eläintarinaa vuosilta
1962-1986. Jotkut niistä ovat pienoisia klassikkoja, kuten 
niminovellit kokoelmista Ronttosaurus (1976) ja Matikanopettaja
(1986). Eräs tunnetuimmista fiktio-otuksista tietysti puuttuu 
kokoelmasta, pienoisromaani Lentsun (1978) virkeä virus.

Ihmiset ja eläimet ovat Huoviselle samaa karvaista heimoa. 
Tyypillinen hahmo on sielunvaellusta kokeileva Leevi Sytky. 
Eläimen nahkoissa vaellettuaan Leevi päätyy Alkon paikallis-
johtajaksi, kunnes muuttaa kurkien mukana pohjoiseen.

Tunnelmat novelleissa vaihtelevat lämpimästä koiramuistelmasta
absurdeihin, elefanttivitsejä muistuttaviin tarinoihin. 
Absurdin tarinan kirjoittajana Huovinen leipoo aivan 
omanlaisiaan sanaleikkejä tai irvii niissä aikansa ilmiöitä
ja hokemia. Esimerkiksi "Ronttosauruksen" pilkka maakuntanähtävyyksiä
kohtaan on jo menettänyt pistävyyttään.

Uudenlaista ajankohtaisuutta Huovinen on lähtenyt tavoittelemaan
kuuden novellin kimpulla. Tuoreissa novelleissa käsitellään 
eläinten oikeuksia huovismaisesta näkökulmasta: biologian opit
ja eläinten kieltä ymmärtävä ihminen ryhtyy ajamaan eläinten 
asiaa.

"Kertokaapa jotain elämästänne", pyytää ihminen sialta. Sikalan
lisäksi ihminen vierailee karhun, jäniksen, kanan ja leijonan 
tykönä. Haastattelija yrittää tarjota omia mielikuviaan eläimille,
mutta saa vähätteleviä vastauksia. Koe-eläimeksi joutuneelle rotalle
hän kuvailee millainen olisi rotan taivas, mutta ei saa lohdun 
sanaa perille.

Uudet eläintarinat ovat leikkisiä ja itseironisia, mutta niiden
sympaattisuus perustuu sille, että ne luetaan juuri Huovisen 
tarinoina. Eläinten haastattelijassa on helppoa nähdä kirjailija itse.

Kun eläinten oikeuksista on tullut moraalikeskustelun äänekkäin
kysymys, ei humoristilla ole enää virustakaan, jonka nimissä
huudella ihmiselle. Ironian kohteeksi täytyy asettaa ensin oma
kertojarooli, sitten vasta ihmiskasvoiseksi pakotettu eläin.

Metsämaiden estetiikkaa etsivän lukijan kannattaa myös huomata,
että näissä tarinoissa pääosassa ovat eläimet, eivät niiden 
elinpiirit. Kainuun maisemien kauneus tai Puukansan tarinasta
(1984) tuttu ekologinen asiaproosa eivät mahdu tämän kirjan
kansiin, koska asiaproosassa ei esiinny eläinmaailman kummajaisia.

Markku Soikkeli

--------------------


VIIMEISET VILLIT SUOMALAISET

Arto Paasilinna: Hirnuva maailmanloppu
WSOY 1999


Mihinpä suomalainen luonne paremmin vertautuisi kuin 
suomenhevoseen. Suomen ilmastoon ja elinkeinoihin kotiutunut 
rotu oli Sakari Topeliuksenkin lempiesimerkki hänen 
puolustaessaan hitaasti liikkeelle lähtevää, mutta pitkälle 
jaksavaa suomalaista luonteenlaatua.

Kirjoittaessaan suomenhevosen historiaa Arto Paasilinna 
käyttää samaa rinnastusta vapaasti ja vapautuneesti. Sen 
paremmin suomalainen kuin sen hevonenkaan ei kestä loputtomiin 
kehnoa isäntää. Luontaisesta mykkyydestään luopuen hevonen 
täräyttää ensimmäisen sanansa: tietysti kirosanan.

Eläimiä on seikkaillut ennenkin Paasilinnan romaanien avustavina 
sivuhenkilöinä, mutta ensimmäistä kertaa eläin on nyt tapahtumien 
keskipisteessä. Eläinlääkärin avustuksella Huru-Aaron -nimisestä 
hevosesta tulee jutustelevien hummien kantaisä. Älykäs suomenhevonen
muodostaa pian raamatullisen vähemmistönsä Pohjanmaan rannikolle. 

Aaronin varsat opiskelevat kieltä sekä toisiltaan että ihmisiltä.
 Juoppo eläinlääkäri ei kuitenkaan ole paras mahdollinen isäntä 
uudelle etniselle ryhmälle: kotieläin kelpaa vain huijariksi sökösakkiin.

Romaanin päähenkilöksikään hepasta ei ole, sillä näkökulma on 
edelleenkin eläimiä hoitavien ihmisten. Lisäksi kokemukset ovat 
paasilinnamaisesti rajoittuneita. Insinööriä opastavan jäniksen
tai rovastia palvelevan karhun tavoin myös hevosen 
vertauskuvallisuus typistyy miehen kokemusmaailmaan.

Kantaisän kuoltua hevosten kulttuurityötä jatkaa Hurja-Aaron,
joka kuitenkin on luonteeltaan villimpi kuin isänsä. Niinpä 
hevonen viedään psykiatriseen hoitoon Nivalan kansanopistoon. 
Paasilinnalle tyypillisesti asiantunteva viranomainen ei suostu 
ymmärtämään potilaansa viisasta hulluutta, vaan määrittelee 
hevosen "debiiliksi".

Koska eläimen ikäkaari on lyhkäinen, etenee älykkäiden hevosten
sukukronikka vauhdikkaasti 1950-luvulta nykypäivään. Suomalaisten 
pelot ja hullutukset tarttuvat hevossukuun niin, että ne 
kauhistelevat vuosituhannen vaihtumista internetin kautta.

Hirnuva maailmanloppu sisältää yhtä paljon tapahtumanrytkettä 
kuin Paasilinnan aiemmat romaanit, mutta sen henkilöt ovat 
entistäkin ohuempia. Myös yhteiskuntasatiiri on vaisumpaa 
kuin tällainen fantasia mahdollistaisi, aivan kuin Paasilinna 
pelkäisi joutuvansa poliittiselle veikkauskierrokselle.

Ponityttötarinoiden tavoin Hirnuva maailmanloppu pyrkii 
etääntymään lannantuoksuisesta arjesta. Vaikka kirja kuvaa 
herkullisesti hevosten eli suomalaisten penseyttä politiikkaa 
kohtaan, ei Oulun kaduille huipentuva "konikapina" kasvata 
aihetta orwellilaisiin mittasuhteisiin.

Markku Soikkeli

Katso myös arvostelu Arto Paasilinnan edellistä kirjasta "Lentävä kirvesmies"-----


RANNIKKOKYLäN EEPOS TIHENEE

Joni Skiftesvik: Kotikoivuinen mies
WSOY 1999


Perämeren pohjukassa, lähellä Oulua sijaitsee Putaan kylä.
Sen tienoille Joni Skiftesvik on sijoittanut jo viiden 
romaaninsa tapahtumat. Sotaa edeltävien ja sitä seuraavien
vuosien tarinoista näkyy kasvavan vuosi vuodelta tihenevä,
sivuhahmoja päähenkilöiksi nostava eepos.

Kirjoja on yhdistänyt merelle kaipaamisen ja sieltä rannalle
ajautumisen tematiikka. Päähenkilöt ovat isättömäksi jääneitä
hämärämiehiä, jotka kuskaavat salaa pirtua tai yrittävät 
luotsina todistaa miehisyyttään, onnettomin seurauksin. 

Uusimman romaanin nimi luonnehtii päähenkilöä, Paulia, 
juuriinsa juuttuneeksi mutta isänmaalliseksi ja ryhdikkääksi
mieheksi. Kotikoivuinen mies on komeakasvoinen ja 
hyväsydäminen, vaikka paljastuukin että luonteikkainta 
Paulissa on pikkurikollisen yritteliäisyys.

Kutakin Skiftesvikin miehistä sitoo kotiseutuun selvittämätön
muisto. Paulilla kyse on rikoksesta, johon hän on osallistunut
ja jäänyt vaille tuomiota. Paluu kotiseudulle johdattaa 
kertomuksen takaumiin, jotka rytmittyvät luku luvulta rikoksen 
selvittelyyn. 1950-luvun kasvukautta elävässä kotikylässä 
oltaisiin halukkaita hautaamaan menneet ja katsomaan eteenpäin.

Ankaran kotikaipuun lisäksi nämä Putaan kylän miekkoset ovat
herkkiä naisten ja poikalasten hädälle. Henkilökuva on niin 
tarkkaa lainaa edellisistä romaaneista, että Perämeren rantoja 
tuntuu asuttavan pitkä rivi miehenpuolikkaita. 

Skiftesvikin päähenkilöt joutuvat luonteikkaasti muiden kiusan
kohteeksi. Jo lapsesta alkaen he oppivat keplottelemaan ja 
toteuttamaan niin tarkalleen omaa unelmaansa, ettei heillä 
ole kiinnostusta pysyvään työhön tai ammattiin. Romanttisinta
heissä on lojaalius isän esikuvalle, etenkin silloin, kun 
rikollisen elämän malli on suoraa perua äidiltä.

Myös Pauli on lapsena joutunut pitämään huolta itsestään ja
sisarestaan. Leskeksi jäänyt äiti on lähtenyt Petsamoon ja
isäpuoleksi joutunut virkaheitto naapuri auttaa rikoksen 
tielle. Sillä tiellä Pauli on vieläkin palatessaan 
kotikyläänsä ja asettuessaan väenväkisin taloksi karvaiden
muistojen keskelle.

Pauli ajautuu hyyryläiseksi ja rakastajaksi luotsin leskelle.
Siten hän tulee jatkaneeksi Luotsin tarinasta (1994) tutun 
Aulis Kurtin tarinaa. Asetelma toistuu niin romaanien sisällä
kuin välillä: kuka tahansa mies voi asettua isäksi mihin 
tahansa perheeseen. 

Sotavuosien jälkeisessä Suomessa perheiden pikainen 
täydentyminen on realistinen aikakauden kuva. Kodittomuutta
Skiftesvik kuvaa muutenkin elämänläheisesti, joskus 
huumorilla pehmittäen.

Kun Pauli nuorena kunnostaa ensimmäisen veneensä, hän joutuu
lautturiksi laivoissa käyville ilotytöille. Teltassa 
asuvista tytöistä tulee Paulille kodin korvikkeita, 
joten nimismiehen syytökset "sutenöörin" hommista ovat
hänelle käsittämättömiä.

Romaanisarjasta kasvava Putaan eepos on harvinaisuus niin
laajuudeltaan kuin rakennustavaltaan. On kuitenkin ihme, 
jos se koskaan nähdään toimitettuna yhtenäiseksi laitokseksi.
Niin samanlaisia ovat kirjojen miehet ja kertomukset, ettei 
niitä jaksaisi lukea kahta enempää peräkkäin. 

Sen sijaan vuoden välein kohdattuina nämä Skiftesvikin 
rannikkotarinat ovat harvinaisen sujuvia lukuromaaneja. 
Luvut ovat pituudeltaan 4-6 sivua, joten niissä ei ehditä
kertoa soutu- tai tanssiretkeä kummempaa tapahtumaa, vaan
palasina on näiden ihmisten onnikin; hajallaan mutta 
sormien ulottuvilla.

Ja ehkäpä Skiftesvikin kirjoista löytää aina jotain uuttakin,
ajatuksia toistensa hätää ymmärtävistä ihmisistä. 
Vilpittömintä on halu nähdä unelmansa toteutuvan edes 
jollekin lähimmäiselle, jos ei itselle. Jokaisen kirjan 
ahmii samaa asiaa jännäten: saako harmiton lurjus 
unelmansa vesille.

Markku Soikkeli--


SUOMEN HERTTUATAR, HYLÄTTY JALKAVAIMO

Pirjo Tuominen: Kaarina Hannuntytär
Tammi 1999


Olipa kerran kuningas, jolla oli neljä poikaa ja 
laaja valtakunta. Perintönsä hän jakoi pojille 
velvoittaen näitä keskinäiseen sopuun. Toisin 
kävi. Veljekset riitaantuivat ja kruununperijä 
osoittautui joukon heikkomielisimmäksi. 
Vihollinen ahdisteli valtakuntaa sisältä ja 
ulkoa; hallinnossa vaihtuivat veljekset ja 
makuuhuoneissa rakastajat.

Tämä kiehtova satu on paitsi totta, myös täynnä 
uskonpuhdistuksen ja eurooppalaisen renessanssin 
herättämiä kulttuurisia ristiriitoja. Kustaa 
Vaasan jättämä valtatyhjiö on Ruotsi-Suomen 
historian kiinnostavin ajanjakso, "uutta aikaa" 
edeltävä kiivastempoinen vuosisata.

1500-luvun tapahtumat ovat innoittaneet myös 
kirjailijoita tutkimaan sitä, miten yksilöt 
käyttäytyvät suurten muutosten keskipisteessä. 
Historiallisen romaanin veteraani Pirjo Tuominen 
on hänkin nyt siirtynyt 1700-1800 -lukujen 
kuvauksesta luterilaisen ajan koittoon, 
porvaristaloista aatelishoveihin. 

Tuominen käsittelee perimyskamppailua 
keskipisteenään Kaarina Hannuntytär, herttua 
Juhanan jalkavaimo. Äänekkäimmän kertojaroolin 
saa kuitenkin koruseppä Jost Rekonpoika, joka on 
lohduttoman rakastunut Kaarinaan. Suurin osa 
romaanin alkupuoliskoa kuluu siinä, kun Jost 
vaeltaa Euroopan hoveissa etsimässä korviketta 
rakkaudelleen.

Ensimmäisen matkansa Jost tekee herttua Juhanan 
seurueessa. Kosiomatka etenee melkoista vauhtia 
hovista toiseen, mutta matkan varrella Jost 
ehtii kokea seksiturismin riemut Danzigilaisessa 
porttolassa ja vielä rakastua Kaarinan näköiseen 
naiseen. Seuraavaa matkaa Jost puuhaakin 
noutaakseen tulevan vaimonsa Krakovasta.


Kahden Kaarinan kuninkaalliset

Turkuun ja Tukholmaan sijoittuvassa osassa 
käsitellään lähemmin Vaasa-suvun perillisiä. 
Kaarina Hannuntyttären (k. 1596) kertojaääneen 
limittyy toisen Kaarinan historia: kuningas 
Eerikillä on sattumoisin samanniminen 
jalkavaimo, Kaarina Maununtytär (k. 1612). Mutta 
siinä missä herttua Juhana tapoja noudattaen 
hylkää rakastajattarensa ja neljä lastaan, Eerik 
järkyttää kansaa viemällä vihille oman 
jalkavaimonsa.

Tukholman tiheissä seurapiireissä hallitsijoiden 
jalkavaimot eivät saa varvasta enempää historian 
ovenrakoon: "Me jalkavaimot menimme 
kruunajaiskirkkoon takakautta. Meidät ohjattiin 
vaivihkaa lehterille, saatoimme nähdä sieltä 
tapahtumat olematta silmätikkuina."

Tuominen kuvaa tilanteita realistisesti, mutta 
henkilöidensä mielenliikkeitä kaventaen. Toki 
jalkavaimojen tietoisuutta roolistaan olisi 
voinut kuvata muutenkin kuin petoksen ja 
pettymyksen tuntoina. Edes Kaarina 
Hannuntyttären omassa puheenvuorossa ei ole 
muuta itseymmärrystä kuin hylätyn jalkavaimon 
katkeruus.

Harmillisin osa Tuomisen kirjaa eivät ole 
latteanromanttiset ihmiskuvat tai luettelomaiset 
kaupunkikuvaukset, vaan se, että romaani hukkaa 
täydellisesti historian tragikomiikan. Vaasa-
suvun melodraamahan huipentuu siihen 
tilanteeseen, jossa Eerikin ja Juhanan 
jalkavaimot asuvat Satakuntaan karkotettuina 
naapuruksina. Tuominen näyttää olevan niin 
uskollinen historian tosiasioille, että hän 
tyytyy esittelemään naiset toisilleen etäisiksi 
ja vieraiksi.Tapakulttuurin tragiikkaa

Missä määrin romaania sitten tulee lukeneeksi 
kriittisesti? Jollain lailla uppouduin tähän 
kirjaan helpommin kuin Pirjo Tuomisen Satakunta-
kirjoihin, koska kokonaisten valtakuntien 
historiointi sivuhenkilöiden kautta jättää 
paljon tilaa mielikuvitukselle.

1500-luvun kuningasdraamojen ylitsepääsemättömiä 
vertailukohtana ovat Mika Waltarin 
historialliset romaanit, mukaan lukien 
viihteellisimmäksi leimattu teos Kaarina 
Maununtyttärestä. Siinä missä Waltarin kaltainen 
kirjailija liikkui laveasti aikakauden aatteissa 
ja ihmismielen syövereissä, kuvaavat nykypolven 
naiskirjailijat ennemmin tapakulttuuria.

Suurin ero klassikkomaisiin esikuviin on siinä, 
että esimerkiksi Tuomisella historialliset 
faktat erottuvat silmiinpistävästi kerronnasta. 
Tylsimmillään kaukaisten kaupunkien kuvaus 
muistuttaa turistioppaan litaniaa; esimerkiksi 
Krakovasta voisi kuka tahansa kirjoittaa yhtä 
faktapitoisen kuvauksen.

Silloin kun kirjailija elävöittää historiaa 
tunteiden kautta, voisi sitä toteuttaa 
rohkeasti. Se että Eerik on "tavallaan traaginen 
taiteilijahahmo", ei suinkaan tee hänestä 
ymmärrettävämpää. Ei myöskään se, että Juhana on 
"arka ja päättämätön mies", osoita Kaarinaa 
aikakautensa tarkkasilmäiseksi tulkitsijaksi.

Hovin kirjuri Elias Korppi ja turkulainen 
kalakauppias Margareta Simontytär saavat 
pienimmät puheenvuorot. Täydentävä yhdistelmä 
näkökulmia ei kuitenkaan syvennä kirjan 
nimihenkilön, "Suomen herttuattaren" profiilia. 
Viimeisten tapahtumien sijoittaminen nuijasodan 
ratkaisukahakkaan tiivistää historian pelkiksi 
näyttämöiksi, joilla ei ole mitään merkitystä 
valtakuntien kuvitellussakaan kehityksessä.

Markku Soikkeli
MONTA HELENAA JA YKSI KATRIINA

Panu Rajala: Sydämenjäristys
Otava 1999

Panu Rajalan romaanin kannessa on utuinen 
valokuva sillanpääläisestä maisemasta, jonka 
keskellä seisoo yksinäinen hahmo. Kirjaa 
aloittaessani mielsin sen olevan etäännytetty 
kuva päähenkilöstä, dosentti Johannes 
Hulttiosta. Johanneshan on 90-luvun akateeminen 
donjuan, joka kulkee pitkää ja riemukasta 
taivalta kohti vaimoksi kelpaavaa naista; vähän 
niin kuin F.E. Sillanpään Miehen tiessä (1932).

Romaanin puolivälissä mielipide 
muuttuu: kansikuvassa onkin meedion lähettämä 
todistus päähenkilön kuolleesta vaimosta! 
Johannes nimittäin saa meedion kautta viestejä 
vaimovainaalta, eikä naispuolinen meedio 
itsekään jää kylmäksi komealle dosentille.

Mutta kun kirja ei ole oikein 
kummitustarinakaan, niistä sillanpääläisistä 
vaikutteista puhumattakaan? Ehkäpä kansikuvan 
arvoituksellisuus osoittaakin vain sen, ettei 
kustantajakaan tiedä millaisena Rajalan kirjaa 
markkinoisi

Sydämenjäristys on omituinen sekoitus 
viihderomanssia, matkakertomusta, poliittista 
aikalaiskuvausta ja eroottista farssia. Ainoa 
hahmo, joka luo kirjaan jotain järjestystä, on 
sen tekijä, dosentti Panu Rajala. Romaanin 
lukeminen yksi yhteen todellisuuden kanssa ei 
tietenkään tee oikeutusta Rajalan harjoittamalle 
ironialle, mutta kylläkin kertojakyvylle: 
kaunokirjallisesti teos on pelkkä sekasotku.

Rajalan esikoisromaani on paitsi 
suhteettoman paksu, myös rakenteeltaan 
ratkaisematon. Miksi keskimmäinen osa teosta on 
kuvattu kolmannessa persoonassa ja muut osat 
ensimmäisessä? Onko tarkoitus, että Ruotsiin ja 
Berliiniin sijoittuva jakso antaisi etäännytetyn 
todistuksen sivistyneesti riehaantuvasta 
dosentista? Miksi kerronnan tyyli ei sitten 
muutu?

Johanneksen tie onneen on siunattu 
Helena-nimisillä kypsillä naisilla, milloin hän 
ei testaa miehisyyttään opiskelijatytöllä tai 
ulkomaisilla rouvilla. Samoin kuin Jörn Donnerin 
matkakertomuksissa, myös Rajalalla vieraat maat 
aukenevat naisen sylin kautta; nainen on sekä 
seksuaalisen että poliittisen vapautumisen 
airut.

Berliini ennen muurin murtumista on 
Johannekselle yhtä kuin elämä ennen viidenkympin 
rajapyykkiä, hotelleihin suljettu seksuaalinen 
museo: "Sellaisena Johannes oli Petran muistava, 
terävänä äänettömänä figuurina, rakastelun 
puhdistamana, mietteliäänä, hyvin vakavana."

Kohtalo johdattaa Johannesta 
itsenäisyytensä tiedostavien kansojen ja naisten 
tueksi. Meedio kertoo, että Johanneksen ei pidä 
hävetä puuhiaan, koska taivaassa vaimokin 
puuhastelee itsensä Alberto Moravian kanssa. 
"Voi hyvin ja leivo niitä naisiasi mielesi 
mukaan".

Myös muut naiset ovat Johannekselle 
niin avuliaita, että he opastavat tätä jatkamaan 
naisiin perustuvaa itsetutkiskeluaan. Loistavien 
helenoiden jälkeen mies lopulta törmääkin 
"helakan valoisaan koko kansan Katriinaan". 
Johanneksen tavoin laulajatar Katriina käy 
keskustelua kuolleen puolison kanssa; ympyrä 
sulkeutuu ja Johanneksen kohtalousko palkitaan.

Markku Soikkeli

-------------------------

LAPSI SYNNYTTÄÄ ÄIDIN

Terhi Utriainen: Välimatkoja
Tammi 1999


Raamatussa väitetään jotain sellaista, että lapsi 
on ihmisen isä. Välittömämpi vaikutus lienee se, että 
synnytyksessä alkaa uusi elämä paitsi lapselle myös 
tuoreelle äidille. Tätä vuorovaikutussuhdetta kuvailee 
Terhi Utriainen runollisen teorian mestarinäytteessä 
Välimatkoja. Kirjaa voi varauksetta suositella kaikille 
äidiksi pyrkineille tai joutuneille, ja melkoisen 
tutkimusmatkan se tarjoaa myös miehille.

Välimatkoja ei ole romaani eikä juttukokoelma. Utriainen 
koostaa ajatuksiaan päiväkirjamaisesti luku luvulta, tosin 
lapsen kautta esille nousevat edeltävätkin muistot. 
Synnytetty ihminen on aluksi kuin muukalainen, jossa 
jokainen biologinen jälki saa henkilökohtaisen merkityksen.

Synnytyksen tuomaa henkistä muutosta on kuvailtu mm. 
ainutlaatuisen avuttomuuden kokemuksena. Ehkä Utriaisenkin 
kuvauksessa voisi nähdä merkkejä tällaisesta henkisestä 
liittoutumisesta. Synnyttäjän muistellessa kokemaansa on 
lapsi ainoa läsnäoleva todiste omasta paljaudesta ja 
paljoudesta, runsaudentunteesta.

Utriainen haeskelee kielikuvia koetulle ja kannetulle 
yltäkylläisyydelle. Sikiö on kohdussa makaava aarrelaiva, 
jota ultraääni haeskelee kuin kaikuluotain; vastasyntynyt 
on intiaani joka nylkee äitinsä kohdun.

Näissä vertauskuvissa kaikki emot ovat tasavertaisessa 
biologian yllättämässä asemassa. Kun koiranpennut eivät 
saa imetyksi maitoa emonsa nisistä, ne purevat saadakseen 
emon oksentamaan niille ruokaa. Ihmisellä aistimukset ovat 
vain monitulkintaisempia: kohduntuoksu vauvan hiuksissa on 
sekä toffeemainen että verenlemuinen.

Vaikka kirja ei ole romaani, käyttää Utriainen hyväkseen 
kaunokirjallista etäännyttämistä. Kertoja puhuu itsestään 
Vernana ajatellessaan itseään yhtenä naisista tai 
muistellessaan miestä aikana ennen kuin tästä tuli isä. 
Jäljet synnytyksestä ovat myös jälkiä miehestä ja rakkaudesta.

Hienoisella karsimisella ja toisenlaisella ryhmittelyllä 
kirjan luvut olisivat pitäneet lukijan varmemmin otteessaan. 
Etäisyys muistojen ja muistelijan, mielikuvan ja kokemuksen 
välillä pitäisi pakottaa lukija etsimään omaa tulkintaansa 
sukupuolesta riippumatta. 

Nyt kertoja taittaa välimatkaa liian nopeasti ja tarjoten 
liian monia vaihtelevia selityksiä muistoilleen. Kertoja 
saattaa todeta lapsesta että se hengittää kuin huilu, 
mutta rientää sitten mielikuvansa perässä keksimään 
muitakin vertauksia soittimiin. 

Toisinaan ajatus päätyy umpikujaan kysymykseksi, jonka 
kirjoittaja toivonee täyttyvän edellisestä materiaalista: 
"Kun sulkeudun, en enää muista olevani tyhjä - tai joku ei 
muista, mikä?" Subjektiteoriasta ylijääneet peililauseet 
olisi kuulunut karsia viimeistään kirjaa toimitettaessa.

Kieli petkuttaa, paloittelee ajatuksen ennen kuin se ehtii 
valmiiksi, mikäli kirjoittaja ei etsi jatkuvuutta ja 
yhtäläisyyksiä. Kun kirjan kielikuvatkin ovat paikoin rajuja, 
samaa terävyyttä ja tiiviyttä olisi toivonut näkökulmalta.

Jo kirjaa selailemalla voi lukija kuitenkin todeta, että 
intiimistä aiheesta saa rakennettua yleisiin tuntemuksiin 
pohjaavan kuvauksen. Proosan alueella välitön vertauskohta 
voisi olla Anja Kaurasen Ihon aika (1993).

Runollista tai miehistä teoriavastusta sille tarjoaisi 
esimerkiksi Jean-Luc Nancyn Corpus: "Yhä, yhä uudelleen
ruumiit vaativat luomistaan: eivät inkarnaatiota, joka
puhaltaa merkkiin henkisen elämän, vaan ruumiiden
maailmaanpanoa ja jakamista." 

Markku Soikkeli

-------------------------


TAITEILIJAPERHEEN TOIPUMISTARINA

Eira Mollberg: Vakuuslapset
Otava 1999


Omakohtaisen aineksen työstäminen on useimmille 
kirjoittajille niin vaikea pala, että 
elämäntarinaa ei saada jäsennetyksi sen 
tutuimmankaan henkilön, oman itsen ympärille. 
Kuitenkin huomattava osa esikoiskirjailijoista 
käsittelee itselleen tutuinta aihealuetta, oman 
elämänsä värikkäimpiä vaiheita.

Harva kirjoittaja tulee julkisuuteen 
niin valmiilla ja omakohtaisuutta soveltavalla 
esikoisromaanilla kuin Eira Mollberg. Kirjan 
luettavuus ja vaikuttavuus perustuu tiukkaan 
rajaukseen: lukija unohtaa nopeasti henkilöt 
kirjan takana, vaikka osa romaanin 
hätkähdyttävyydestä väistämättä perustuukin sen 
realistisuudelle.

Vakuuslapset on kuvaus 
taiteilijaperheestä 1960-1980 -lukujen Suomessa, 
keskimmäistä vuosikymmentä painottaen. 
Taiteilijaromaanin läheisyys nykypäivälle lienee 
harvinaista, vaikkakin kiinnostus läheisiin 
vuosikymmeniin on parhaillaan nousemassa.

Vakuuslapset on sairaskertomus ja sillä 
tavoin leikkaus 70-luvun ilmapiiriin: miten 
media, viranomaiset ja ystävät suhtautuvat 
perheeseen, jossa on despoottimainen isä, 
hiljennetty äiti, säikyksi peloteltu poika, ja 
muiden välittäjänä toimiva tytär, Maija.

Mykistyneen perheen ja keskustelulle 
avautuneen aikakauden ristiriita on räikeä. 
Ystävät ja opiskelu ovat Maijalle läheisempiä 
kuin perhe, mutta perhe vaatii häneltä enemmän 
huomiota. Aina kun elämänpiirit limittyvät, 
Maija tuntee väsyvänsä voimattomaksi. 

Keskipisteessä on isä, joka haluaa 
säilyttää taiteilijaperheen julkisivun. 
Perheenjäseniä isä kohtelee niin kuin nämä 
olisivat hänen omia luomuksiaan: "Isä pitää 
voimakkaista ilmeistä, hän on aina leikitellyt 
meidän kauhun vääristämillä kasvoillamme kuin 
kissa hännällään."

Jotain hyvin suomalaisen melankolista 
on siinä, että sukua kuvatessa vietetään 
useammin hautajaisia kuin häitä. Muutoin 
Mollbergin valitsemaa näkökulmaa on helppo 
seurata. Tämän perheen perintö on 
alkuvoimaisuuden ihailu, taiteilijan 
lapsellisuuden ylikorostuneisuus. Sen luontoon 
kuuluu, että melankolian voi muuttaa mustaksi 
leikiksi, muistot teatteriksi.

Lopulta välittäjänä toimiminen muuttuu 
konkreettiseksi hoivatyöksi. Romaanin 
tunnelmalle on tärkeää, että Mollberg pohtii 
monelta kantilta mitä pojan ja äidin 
mielisairaus oikeastaan ovat. Taustalla on 
Maijan ja veljen asema "vakuuslapsina", 
perheonnen vähimmäisinä velvoitteina - etenkin 
sen jälkeen kun isä on pakotettu 
allekirjoittamaan avioehto, jolla hän luopuu 
vaimonsa suvun perinnöstä.

Aikakauden ilmapiiristä juontuvaa on 
se, että radikaaleiksi itsensä kokeneet 
taiteilijaystävät eivät uskalla kommentoida isän 
harjoittamaa diktatuuria. Myöskään viranomaiset 
eivät kirjaa raportteihinsa totuutta perheestä. 
Vankilaan joutunutta veljeä kohdellaan kuin ketä 
tahansa rikollista, eikä sairaala pysty sen 
tarkemmin ymmärtämään skitsofreniaan sairastuvan 
äidin luonnetta.

Yksi vuosikymmen Maijalla menee miestä 
vartoillessa. Vasta kun hän saa selvitettyä 
itselleen, ettei hän kanna sukuperintönä 
pelkästään epävarmuutta ja että hänen 
parisuhteidensa epäonnistuminen ei riipu 
mitenkään perhetaustasta, hän ryhtyy 
käsittelemään elämäänsä tapahtumasarjana. Ensin 
sukuaan, sitten uniaan, lopulta 
muistiinpanojaan.

Jälkikäteen on vaikea sanoa, olisiko 
tarina tuntunut hajanaisemmalta, jos kirjaa ei 
lukisi kirjoittajansa ja etenkin Rauni Mollberg 
mielessään. Onnellisinta Vakuuslapsia lukiessa 
on kuitenkin se, että siinä itseironia rypyttää 
kaikki aavistuksetkin lukijan kustannuksella 
suoritetusta terapiakirjoittamisesta.

Haastattelussa Eira Mollberg on 
sanonut, että hänen oli karsittava pois niitä 
hurjimpia muistoja, jotka olisivat saaneet 
henkilöt näyttämään epätodellisilta. 
Hätkähdyttäminen ei, myöskään, ole tehokeino, 
jota voisi käyttää toistuvasti muuhun kuin 
tarinan etäännyttämiseen ja sillä tavoin 
yleistämiseen. 

Tässä Mollberg onnistuu mainiosti. 
Henkistä julmuutta käsittelevät kohtaukset 
liitetään laajempaan materiaaliin, jolloin 
taiteilijaisäkin näyttäytyy vain hahmona 
hahmojen joukossa. Yksityinen sairaskertomus 
muuttuu aikakauden toipumistarinaksi.

Markku Soikkeli