Markku Soikkeli

ABSURDI TIEDE KEHITTÄÄ YMMÄRRYSTÄ

Jari Koponen: Mielikuvituksen mestarit
Atena 2000


Suomalaisen tieteen tilaa tarkkaillaan monenlaisilla 
mittareilla. Yksimielisyyttä vallitsee tuskin muusta kuin että 
meillä on ainutlaatuisen taitavia luonnontieteen 
popularisoijia. He ovat kirjoittajia, jotka tuntevat sekä 
humanististen että teknisten tieteiden perinteet: Anto Leikola, 
Kari Enqvist, Osmo Pekonen, Kimmo Pietiläinen, Klaus 
Vala.

Teknisten tieteiden historiaa voi esitellä myös sen perusteella, 
millaisia fantasioita keksinnöt ovat herättäneet. Tätä puolta 
esittelee Jari Koponen, luonnontieteen taitava humanisoija ja 
absurdien keksintöjen arkeologi. Koponen työskentelee 
tutkijana tieteellisen laskennan alalla, mutta hän on 
ainutlaatuisen perehtynyt sekä kotimaisen että ulkomaisen 
tieteisfantasian varhaishistoriaan. Aiemmin häneltä on 
julkaistu Sakari Topeliusta käsittelevä teos Topelius ja 
tulevaisuus (1998). 

Teoksessaan Mielikuvituksen mestarit Koponen esittelee 
kolmetoista unohdettua fantastikkoa, jotka ovat 
hämmästyttäneet maailmaa omituisilla, todelta näyttävillä 
teorioillaan. Tieteeseen pohjaavaa fantasiaa löytyy niinkin 
erilaisilta kirjoittajilta kuin Jacques Casanova tai August 
Strindberg.


Ei tutkimus vaan intuitio

Jari Koposen suhtautumista hullunrohkeisiin tiedemiehiin 
kuvaa Stiller-showssa nähty kohtaus, jossa Koponen valmisti 
kultaa August Strindbergin reseptillä. Mielikuvituksen 
mestareihin Strindberg on päässyt paitsi tolkuttomilla 
ideoillaan myös asenteellaan: keksintöjen tekemisessä 
tärkeämpää on intuitio kuin pitkäpiimäinen tutkiminen. 
Strindbergin ajatus, että valokuvia voisi käyttää telepatian 
apuvälineenä, ei kestä luonnontieteellisenä vaan runollisena 
totuutena.

Koposta ja hänen kohteitaan yhdistää innostus ja 
mielikuvituksen vapaus. Tärkeämpää on tyyli kuin 
lopputulos, vaikka ketään fantastikoista ei voikaan nimetä 
pelkäksi kirjailijaksi. Kuvaava on Alfred Jarryn (1873-1907) 
toteamus, että "käsitettävistä asioista kertominen vain rasittaa 
ymmärrystä ja vääristää muistia, kun taas absurdi kehittää 
ymmärrystä ja saa muistin työskentelemään". 

Jotkut näistä eurooppalaisista patafyysikoista muistetaan toki 
kirjallisista ansioistaan, ovathan monet heidän teoksistaan 
olleet oman aikansa best-sellereitä. Vanhinta maailmankuvaa 
edustaa Athanasius Kircher, 1600-luvulla elänyt jesuiitta, 
joka loi teorian Skandinavian alla kulkevista vesikanavista. 

Modernin ajan fantastikosta käy puolestaan venäläinen 
Velimir Hlebnikov (1885-1922). Hlebnikov pystyi löytämään 
matemaattisia kaavoja mistä tahansa inhimillisen elämän 
alueesta, etenkin historiasta.

Fantastikkojen valintakriteerinä ei siis ole keksintöjen 
tieteellisyys. Tärkeämpää on kirjoittajien vaikutus oman 
aikansa tiedekeskusteluun. Lisäsi Koposta on vetänyt 
puoleensa se, että kullakin fantastikoista on jokin kytkentä 
Suomeen. Esimerkiksi Camille Flammarionin teos Urania 
(1890), jossa sekoitetaan vakavaa luonnontiedettä ja 
sielunvaellusta, käännettiin tuoreeltaan suomeksi. Uranian 
innoittamia suomalaisia ovat olleet mm. Arvid Järnefelt, Eino 
Leino ja V.A. Koskenniemi,


Tiede vanhenee, visiot eivät

Fantastisten keksintöjen pohjana on ollut joko oman aikansa 
tiede tai jokin mystiikan traditio. Koponen kiinnittää 
huomion myös tieteisfantasian tulevaisuuskuviin. Esimerkiksi 
ranskalainen Villiers de L'isle Adam (1838-1889) esitellään 
satiirikkona, jonka armottomuudelle ja ennustajantaidoille ei 
löydy vertaista. Villiers ennustaa aikakautta, jolloin 
elintarvikkeet ovat niin täynnä lisäaineita, että ainoastaan 
rikkailla on varaa syödä luonnollisesti.

Kirjan artikkelit keskittyvät fantastikkojen kirjoituksiin, 
mutta taustoittavat niitä henkilöidensä omituisilla 
elämänvaiheilla. Koposella on silmää yksityiskohdille, joita 
hänen perinpohjainen lähdetutkimuksensa nostaa esille, mutta 
hän pyrkii laatimaan myös erityisalueensa lähdeteosta. 
Lähdeluettelot ja aiheelle omistautunut kuvitus tekevät 
kirjasta monella tapaa kestävän.

Mielikuvituksen mestareihin voi siis tutustua luonnontieteen 
oikullisena historiana tai fantasiakirjailijoiden avoimena 
osastona. Koponen päätyy toteamaan, että Villiersin tai 
Hlebnikovin kaltaiset satiirikot eivät välttämättä ole olleet sen 
enempää väärässä kuin oman aikansa vakavat tiedemiehet. 
Marxin ja Spenglerin teorioiden pohjalta ei ole saatu 
aikaiseksi sen parempia tuloksia kuin olisi saatu 
fantastikkojen kirjoituksista. Tiede vanhenee, visiot eivät.

Ainoan moitteen kirjaan voi kohdistaa siitä, että 
fantastikkojen välillä löytyy niin vähän yhdistäviä tekijöitä. 
Mielikuvituksen mestareihin kirjoittaja on koonnut vain 
kaikkein rakkaimmat hupsunsa; lisää kuuluu olevan tulossa.

Markku Soikkeli

Jari Koposen luentoon kirjansa pohjalta voi tutustua sf-luentosarjan sivulla

. --

Soikkelin tekstien arkisto | Soikkelin virtuaalinen koti | Soikkelin Bittein Saaristo