FT Markku Soikkelin julkaisuluettelo

TUTKIMUKSET:

Miehen viimeinen kulta-aika. Luonto miestutkimuksen kannalta Heikki Turusen Korvenraivaaja-sarjassa. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma 1989 Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksessa.

"Jos tunnet pojat pysyt äidissä". Patriarkaatin maskuliiniset kulttuurikoodit esimerkkinä suomalainen agraariepiikka. Lisensiaatintutkimus 1992 Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksessa.

Lemmen leikkikehässä - Rakkausdiskurssin sovellukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998 (Vammala), 287 s. ISBN 951-746-063-5; ISSN 0355-1768, nid. Kansi: Jari Koski.. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 716. [väitöskirja]

Tuttua lemmentouhua - Johdatus rakkauskertomusten poetiikkaan, historiaan ja filosofiaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2016.

ARTIKKELIT:

Jumalaksi endorfiinilogiikalla. Jussi Parviaisen näytelmät miestutkimuksen näkökulmasta. Teoksessa Yrjö Hosiaisluoma (toim.), Hevosen sulkia. 1980-luvun suomalaisen kirjallisuuden tilanteita. Gummerus: Jyväskylä 1991.

Don Nervoosi ja idyllinomadin paradigma. Still 4/1991. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli]

Nybyggarmyten i finsk litteratur. Kontur 2/1992. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli]

Älykästä kirjaa etsimässä. Teoksessa Harri Oinas-Kukkonen (toim.), Hyperkirjallisuus - nyt ja huomenna. Working papers series B27. University of Oulu, Department of Information Processing Science 1993.

Myytti vallan välineenä. Miehiset korvenraivaajat Suomen kirjallisuudessa. Teoksessa Markku Ihonen ja Jaan Undunsk (toim.), Vallan verkot ja hengen neuvokkuus. Kirjastopalvelu: Hki 1994.

Kolmijalkainen juoksija. Teoksessa Erkki Vettenniemi (toim.), Juoksun hurma ja tuska. Suomalaisen kestävyysjuoksun kuva. Kirjayhtymä: Hki 1994.

Tutkiva kriitikko mediaheimon shamaanina. Kritiikin Uutiset 3/1994. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli]

Kansallinen mytologia vallan välineenä. Teoksessa Jan Blomstedt, Maarja Lõhmus ja Eero Tarasti (toim.), Ajan arvot & sankarit. Kullervo-Synteesi: Helsinki-Tartto 1995.

Tunteiden kuvaus ja suomalainen mentaliteetti. Teoksessa Juhani Niemi (toim.), Rakkaudesta lukemiseen. Suomalaisen kirjallisuusharrastuksen kehityksestä. Yliopistopaino. Helsinki 1996.

Yön ritari kohtaa Auschwitzin hiiret. Teoksessa Juha Herkman (toim.), Ruutujen välissä. Näkökulmia sarjakuvaan. Tampere Univ. Press. Tampere 1996.

Älykästä kirjaa etsimässä. Teoksessa Minna Aalto (toim.), Sanelma 1996. Kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja. Turun yliopisto. Kotimainen kirjallisuus, vuosikirja 2. Turku 1996. [eri artikkeli kuin edellä samanniminen 1993 julk.]

Veljeys, veljeys ja veljeys. Miesten välisen homososiaalisuuden arkkityypit. Kulttuuritutkimus 13 (1996):4.

John Varley ja koneihmisen evoluutio. Teoksessa Kai Mikkonen, Ilkka Mäyrä ja Timo Siivonen (toim.): Koneihminen. Atena: Jyväskylä 1997.

Eroksella samuuteen. X-sukupolvielokuva ja romanssin rakenne. Lähikuva 1/97.

Rakkauden maisemassa. Pastoraalin mythos Heikki Turusen Korvenraivaaja-sarjassa miestutkimuksen näkökulmasta. Teoksessa Kaisa Kurikka (toim.) Paikkoja ja tiloja suomalaisessa kirjallisuudessa. Kotimainen kirjallisuus; sarja: A, 37. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos: Turku, 1998.

Uskottavan rakkauden realismi. Teoksessa Päivi Lappalainen (toim.) Uudessa valossa. Kirjoituksia realismin kysymyksestä. Kotimainen kirjallisuus; sarja: A, 38. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos: Turku, 1998.

Koivun vai tähden alla? Suomalaisen scifin ominaispiirteitä. Teoksessa Kanerva Eskola, Antti Granlund ja Markku Ihonen (toim.), Missä mennään? Kirjallisuuden lajeja ja ilmiöitä. TAJU: Tampere 1998. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli]

Hypermedian vaihtuvat viestintämaisemat. Teoksessa Hannu Nieminen, Petri Saarikoski ja Jaakko Suominen (toim.), Uusi media ja arkielämä. 1999.

Rakkauskoodiston vakiintuminen Euroopassa 1600-1900 -luvuilla. Teoksessa Sari Näre (toim.), Tunteiden sosiologiaa I. Elämyksiä ja läheisyyttä. SKS: Helsinki 1999.

Miesrakastajan emansipatorisuus kirjallisuudessa. Teoksessa Arto Jokinen (toim.), Mies ja muutos. Tampere Univ. Press: Tampere 1999.

Perheromanssi yhteiskunnan parodiana. Teoksessa Susanna Paasonen (toim.), Hääkirja - kirjoituksia rakkaudesta, romantiikasta ja sukupuolesta. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos: Turku, 1999.[ilmestyi vuoden 2000 puolella]

Maailmanloppu tieteiskirjallisuuden tehokeinona. Portti 4/1999. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli]

Kirja nauraa kuolemalle. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli]. Aurora 01/2000.

Seitsemän esittelyartikkelia teoksessa Kari-Otso Nevanluoma (toim.) Sotakertojia. Kirjastopalvelu - BTJ: Helsinki, 2001.

Kolme esittelyartikkelia teoksessa Kari-Otso Nevanluoma (toim.) Eräkirjailijoita. Kirjastopalvelu - BTJ: Helsinki, 2002.

Kuvitelmat suopeasta luonnosta. Ekologiset utopiat ja dystopiat länsimaisessa kirjallisuudessa. Lumooja 2/2002. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Teoksessa Markku Soikkeli (toim.) Kurittomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto, 2002.

Monikulttuurisuus 1990-luvun suomalaisessa tieteisfiktiossa. Teoksessa Markku Soikkeli (toim.) Kurittomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto, 2002.

Maaseutu taltioi miehen mallin. Hiidenkivi 6/2002. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Badding - myyti ikuisesta pojasta. Teoksessa Arto Jokinen (toim.) Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Tampere University Press, 2003.

Avaruudessa kukaan ei kuule nauruasi. Portti 1/2003.
[aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Kansa taisteli niin kuin miehet kertoivat. Lumooja 2/2003. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Aromaterapiaa ukkomiehiltä. Minä ja Morrison, Kuutamolla sekä Hengittämättä ja nauramatta sinkkuelokuvina. Teoksessa Kimmo Ahonen, Janne Rosenqvist, Juha Rosenqvist & Päivi Valotie (toim.): Taju kankaalle - uutta suomalaista elokuvaa paikantamassa. Kirja-Aurora, Turku 2003.

Konerakastajan ja geenisodan kuvitelmia barokista kyberpornoon. Portti 4/2003. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Finnische Männerforschung im Bereich der Litteratur und Kultur. Teoksessa H. Fromm, M-L. Nevala ja I. Schellbach-Kopra (toim.): Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen Nr. 36. Deutschen Bibliothek. Helsinki 2004.

Mielen manipulaatioita ja matkoja sisäavaruuteen. Portti 2/2005. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

The man who was overlooked in the battle of the sexes. Transl. by Yvette Mead.
Scandinavian Newsletter, 2005. Groningen, Holland.
[aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Tieteiskirjallisuuden myyttinen Einstein. Teoksessa Jan Rydman (toim.), Suhteellista? Einsteinin suhteellisuusteorian jalanjäljillä. Yliopistopaino/Helsinki University Press, 2005.

Muukalaisia paratiisissa. Tematisoitu tila myöhäismoderneissa romansseissa. Teoksessa Anna Helle ja Katriina Kajannes (toim.): PoMon tila - Kirjoituksia kirjallisuuden postmodernismista. JYYn julkaisusarja 74. Kampus kustannus: Jyväskylä, 2005.

Scifi, uskonto ja aikamatkat. Portti 4/2005.
[aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Rural landscape and Finnish Nationalism. Teoksessa Dagný Kristjánsdóttir (Ed.): Litteratur og visuell kultur / Literature and Visual Culture, University of Iceland Press, Reykjavík 2005.

Unohdetut jättiläiset. Portti 1/2006. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

"Kossu on mun kuski". Miesten alkoholismi suomalaisissa nykyromaaneissa. Teoksessa Täysi kattaus. Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa.
Toim. Siru Kainulainen & Viola Parente-Capková. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos, Sarja A, N:o 58, Turku 2006.

Kirjallisuuskritiikki portinvartijana. Teoksessa Tarja-Liisa Hypén (toim.), Kirjan matka tekijöiltä lukijoille. Puheenvuoroja kotimaisen kaunokirjallisuuden luomisen ja lukemisen ehdoista 2000-luvulla. Tampere University Press 2007.

Douglas Adams ja tieteiskirjallisuuden komiikka. Teoksessa Laura Karttunen & Maria Laakso (toim.), Huumorin aiheita ja vaiheita kaunokirjallisuudessa. - Tampere : Tampereen yliopiston taideaineiden laitos 2007.

Scifin historia on hullun tiedemiehen historiaa. Portti 2/2010. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Paleofiktio ja sen suhde tieteiskirjallisuuteen. Portti 4/2011. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

Ähmättömän tuolla puolen. Teoksessa Kurikka et al: Kertomuksen luonto. Nykykulttuuri, Jkylä, 2012. Fantasia ja scifi tiellŠ uuskummaan. Teoksessa Mika Hallila et al (toim.), Suomen nykykirjallisuus. SKS: Helsinki, 2013.

Peikkoja, papukaijoja ja laulajauroksia - Johanna Sinisalo. Teoksessa Mika Hallila et al (toim.), Suomen nykykirjallisuus. SKS: Helsinki, 2013.

Gotiikka tyylinä ja perinteenä. Johdantoartikkeli teoksessa Katri Alatalo (toim.): Varjojen lumo - suomalaisia goottinovelleja. Vaskikirjat: Tampere 2017.

Valkokankaan aaverakastajat. Portti 1/2018. [aikakauslehti-tyyppinen artikkeli].

TOIMITUKSET:

Uutelo 1993-1995. Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksen vuosijulkaisun teemanumerot "Tutkimisen mielihyvä", "Teorian kauneus" ja "Tulkinnan mielivalta".

Sanelma 1997-1999. Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden vuosijulkaisu.

Kirja A&Ö 1999-2000. Kaksi pilottiohjelmaa ja kuusi varsinaista tv-ohjelmaa kirjallisuuden ajankohtaisista aiheista TV 1:lle.

Kurittomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisusarja A, nro 50. 2002.

Dekkari, rihmankiertämiä ja juonenlankoja.
Uusmedia-praktikum 2003. http://www.utu.fi/hum/kkirjallisuus/lajirihma/

Poikki! Katsomo ja yhteiskunta. Uusmedia-praktikum 2004.
http://www.hum.utu.fi/kkirjallisuus/poikki/index.htm

Runous Turussa. Turun kotimaisen kirjallisuuden hypertekstikurssin projekti, 2005. URL: http://users.utu.fi/jmkark/runo/index.html

Kosmospenaali. STk:n paikallisosaston (2003-2006 Kupittaan, 2007- Tampereen) pienlehti, kaksi numeroa vuodessa. ISSN 1795-6625.

TIETOKIRJALLISUUS

Hyvästä on helppo pitää. Esseitä kirjallisuudesta ja kulttuurista helppouden aikakautena. BTJ Kustannus, 2007.

Tieteiskirjallisuuden käsikirja. Avain, 2015.

Tieteiselokuvan käsikirja. Avain, 2016.

Rakkauselokuvan käsikirja. Avain, 2018.

OPETUSMATERIAALI

Opas tutkielman tekijöille. Kotimainen kirjallisuus. Turun yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksen Sarja B n:o 8. Turku 2001. Yhdessä Kaisa Kurikan kanssa. Uudistettu editio 2005.

LÄHDE. Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja. Mukana yhtenä viidestä tekijästä.
Edita 2005.

VERKKOARTIKKELIT:


Lisäksi useita kaunokirjallisuus- ja tietokirjallisuusarvosteluja sekä teatteri- ja elokuvakritiikkejä vuosina 1984-2007. SARVin jäsen vuodesta 1986 ja Tiedetoimittajien liiton jäsen vuodesta 1997. Tietokirjailijat ry:n jŠsen vuodesta 2017
Elokuvakritiikkien arkisto lajeittain ylläpidettynä www:ssä.

JULKAISTU KAUNOKIRJALLISUUS

- "Kolmas ystävä". Teoksessa Raija Hämäläinen & Anelma Summanen (toim.) : Illan tähti yksinäinen. Jalava 1991
- "Maassa maan tavalla". Teoksessa Petri Tamminen (toim.): Novellit 2000. Gummerus 2001.
- "Kukin kuvitelkoon kuninkaansa". Teoksessa Tiede03 -cd-rom 2003.
- "Viides testamentti". Teoksessa Juri Nummelin (toim.): Viides testamentti. m-novellit. Turbator/Pelipeitto oy Kustannus 2007.
- "Tuo meille hautavettä jos palaat". Teoksessa Juri Nummelin (toim.): Verenhimo. Teos 2011.
- "Se mikä luonnostaan lankeaa". Teoksessa Luojola & Sipiläinen (toim.): Kumman rakas. Osuuskumma 2012.
- "Verivelvolliset". Teoksessa Katri Alatalo (toim.): Varjojen lumo - suomalaisia goottinovelleja. Vaskikirjat 2017.

- Marsin ikävä ja muita kertomuksia. m-novellit. Turbator/Pelipeitto Oy Kustannus 2007.
- Kuninkaantekijät. Romaani. Vaskikirjat 2010.
- Kadonneitten kaupunkien kronikka. Romaani. Turbator 2012.

Portti-lehdessä

Luonnollista valintaa            Portti 1/93 (I sija)
Salaattia, komisario Pseudo         Portti 4/93 (II sija)
Ehkä tähtein tuolla puolen         Portti 2/94 (kunniamaininta)
Suvullinen                 Portti 4/95 (III sija)
Kolmen kruunun perilliset          Portti 3/96 (kunniamaininta)
Valvo! Valvo! Valvo! Elämä ei ole unta   Portti 2/97 (II jaettu sija)
Paarmageddon                Portti 1/98 (kunniamaininta)
Olisin minä vain helisevä vaski...     Portti 2/98 (II jaettu sija)
Nasaretin ihme               Portti 2/99 (II jaettu sija)
Jännittävää olisi nähdä pihalla dinosauruksia Portti 4/00 (I sija)
Ummikot                   Portti 3/01 (III jaettu sija)
Työläiset vuodenaikojen vaihtelussa     Portti 3/03 (III jaettu sija)
Zipfin laki                 Portti 2/06 (kunniamaininta)
Viime vuonna Mariobadissa          Portti 4/06 (I sija)
Maan langat, Marsin hiekat         Portti 2/07 (kunniamaininta)
Pieni tulitikkunaaras            Portti 3/08 (kunniamaininta)
Mutta apina ei tunne ketään         Portti 1/09 (kunniamaininta)
Tuo meille hautavettä jos palaat      Portti 3/09 (kunniamaininta)
Tehdäänpä lapsi!              Portti 4/10 (kunniamaininta)
Yskää ei voi estää             Portti 2/12 (kunniamaininta)
Luottokoira vain sinun rakkaudellesi    Portti 1/13 (II sija)
Karma on kohtaloa ilman oikeutta      Portti 2/14 (kunniamaininta)
Haamukirjoittaja              Portti 2/15 (kunniamaininta)
Vapaus on nopeuden funktio         Portti ?/16 (kunniamaininta)
Inertia Ultima               Portti 2/18 (kunniamaininta)

Finnzine-lehdessä

KADONNEIDEN KAUPUNKIEN KRONIKKA
===============================
Viimeinen viesti Lissabonista        Finnzine 3/95
Viimeinen lento Bejasta           Finnzine 4/95
Viimeinen hotelli Firenzessä        Finnzine 1/96
Viimeinen uhri Venetsiassa         Finnzine 2/96
Viimeinen bitti Pariisissa         Finnzine 3/96
Viimeinen kaupunki Euroopassa        Finnzine 4/96


Kuinka monta kuuta taivaalta?		  Finnzine 2-4/97


METSÄTÄHTI-sarja
================
Metsätähden tarhuri			  Finnzine 1/98
Nouseva Metsätähti             Finnzine 2/98
Metsätähti ja Terrakoti			  Finnzine 3/98
Terrakodin nurkaton jumala		  Finnzine 4/98
Terrakodin kapinalliset           Finnzine 1/99
Yksi maa, kaksi jumalaa           Finnzine 2/99
Taistelu maavedestä             Finnzine 3/99
Paluu Metsätähdelle			  Finnzine 4/99


40 asteen paholainen			  Finnzine 1-4/00


Tarkastaja Narknian tutkimuksia
===============================
Ihminen tavattavissa            Finnzine 1/01
Virkahepo olohuoneessa			  Finnzine 2/01
Sotiemme vegetaarit             Finnzine 3/01
Nännykät				  Finnzine 4/01

Pieni roskaruokatrilogia
========================
Kolme miestä kiinalaisessa         Finnzine 2/04
Kaksi kuuta ranskalaisilla         Finnzine 3/04
Vakuumienkeli taiwanilaiseen tapaan     Finnzine 4/04


Gallen-Kallela -koodi			  Finnzine 1-3/06

Jumala kääntyi pohjoiseen          Finnzine 1-3/07

Blair Kids Project             Finnzine 2-4/08


Spin-lehdessä

Pohjoismaiset murtoluvut värikuvina	  Spin 1/00
Auschwitz -on-line             Spin 1-6/01
Vanhan Maan vakoojat			  Spin 1-4/02
Valtakunnat kuin kuolevat lohikäärmeet   Spin 1/04
Kilimanjaron lumet             Spin 2/04
Synnyttäjät                 Spin 3&4/04

Kosmospenaali-lehdessä

Kuka siellä mahtaa soutaa		  Kosmospenaali 1/04
Onnellinen perhe              Kosmospenaali 2/04
Äidin luontoilta			  Kosmospenaali 1/05
Portieerinsoittajat			  Kosmospenaali 1/06
Lajos Kossuth Konstantinopolissa      Kosmospenaali 1/07
Kuninkaan apina               Kosmospenaali 2/07
Sota ja rangaistus             Kosmospenaali 2008
Jeesuksen kolme olomuotoa          Kosmospenaali 2/09

Legolas-lehdessä

Piiritys                  Legolas 4/05

Alienisti-lehdessä

Karanneen kirjan kosketus          Alienisti/09

Tähtivaeltaja-lehdessä

Kukin kukille                Tähtivaeltaja 3/06
Jos haluat rakkautta, varaudu sotaan    Tähtivaeltaja 4/07

Usva-verkkolehdessä

Stages of Berlin              Usva International 2007
Jumala, jumala, näytä sarves'        Usva 4/2007

(Portti-julkaisun kohdalla suluissa olevat tiedot tarkoittavat novellin sijoitusta Tampereen sf-seuran vuosittaisessa kirjoituskilpailussa)

Vanhoja novellejani on palkittu paitsi Tampereen sf-seuran kilpailuissa myös Pirkanmaan kirjoituskilpailuissa, jossa tulin vuonna 1989 ensimmäiseksi ja vuonna 1990 kolmannelle sijalle (sekä runosarjassa vuonna 1988 toiseksi).
Joskus 1980-luvulla voitin Suosikki-lehden rockrunokilpailun, mutta siitä ei sen enempää... runojani on muutoin julkaistu vain pienlehdissä (esim. turkulainen kulttuurijulkaisu OHEINEN) mutta verkosta löytyy myös mm. rekilauluni "Ajobluesteoria".

Soikkelin virtuaalinen koti
Soikkelin Bittein Saaret