MYYTTI - "AIVOT MUISTAVAT SEN MIKÄ NIITÄ POLTTAA"

Myytillä on yleisessä kielenkäytössä kolme merkitystä, jotka ovat kaikki etääntyneet mystiseen tai mytologiseen viittaavasta alkuperäismerkityksestä:

* uskomuksellinen
* vallankäytön muoto
* luku- tai tulkintatapa.

Vertailemalla eri myyttiteorioita löydämme uuden tavan lähestyä sitä mikä myytissä on keskeistä. Yhteiset myyttejä koskevat käsitykset on tiivistettävissä seuraavasti:

1. Myytit liittyvät vallankäyttöön.

2. Myytit yhdistävät tunnetun/tietoisen/kulttuurin tuntemattomaan/tiedostamattomaan/luontoon. Ne sovittavat yhteen vastakkaisia ominaisuuksia, minkä vuoksi paradoksaalisuus saattaa näyttää myyttien primääriseltä ominaisuudelta

3. Myytit muodostavat kulttuurisia säännönmukaisuuksia ja järjestelmiä, esimerkiksi taiteessa.

4. Myytit ilmaisevat ihmisyydestä jotain olennaisempaa kuin muu tieto ja siksi ne ovat vahvasti kommunikatiivisia.

Tästä takaisin tekstimenuun