[arvostelu on ilmestynyt muistaakseni Finnzinessä joskus vuoden 1995 tienoilla]

SOIKKELIN KIRJALLISUUSKRITIIKKEJÄ

VIRTUAALISESTI TATUOIDUT MIELET


Mary Rosenblum: Harhainvalta
Jalava 1995. Suom. Jari Niittylä. 494 s.

Fantasian kiehtovuuden ehtona on useimmiten 
ollut, että tarinan sisällä tehdään ero 
loogisen epäjärjestyksen ja maagisen 
järjestyksen välillä. Erottavana tekijänä 
on useimmiten jonkinlainen portti tutun ja 
tuntemattoman rajalla.

Cyberpunkissa ihmisen keho on portti, jonka 
kautta kuljetaan maailmojen välillä. 
Virtuaalitodellisuuden laitteet ja 
tietoverkon päätteet ovat hi-tec-kohtuja, 
joissa keho viritetään uudelle 
metafyysiselle aaltopituudelle.

Erityisen selvästi riippuvuus kehosta näkyy 
cyberpunk-teoksissa, jotka pohtivat ihmisen 
kykyä löytää autenttisia eroja 
kulttuuriselta taustaltaan samanarvoisten 
tekstuurien peittämässä ympäristössä. Kun 
mikä tahansa on simuloitavissa ja 
korvattavissa synteettisellä versiolla, 
ihmiselle jää viime kädessä vain oman kehon 
kokema totuus siitä mikä on merkitsevää.

Mary Rosenblumin romaanissa "Harhainvalta" 
kehon ääriviiva on raja, ihmiskunnan 
viimeinen ranta, josta käsin avautuu 
virtuaalisten kokemusten rannaton meri. 
Romaanin rakastavaiset lähestyvät rajaa eri 
puolilta, eri näkökulmista. Jewel on 
mediteknikko, joka ponnistelee ylös 
slummitaustasta ja kohti illuusioiden 
taivasta. David on taiteilija, joka on 
luopunut taivasosuudestaan softafirmaan. 
Hän yrittää luoda virtuaalitaidetta 
yhdistämään ihmisiä uudella tavalla.

Mitä enemmän ihmisellä on valtaa, sitä 
enemmän hän voi manipuloida 
virtuaalitodellisuutta ja muiden 
illuusioita. Kirja tekee ylilystikästä 
nimeään myöten selväksi, että lopultakin 
valta piilee illuusion muodoissa ja kaikki 
ovat vallankäytön uhreja. Virtuaalielämän 
mahdollisuudet eristävät elävät ihmiset 
toisistaan. Jokainen yritys luoda uutta 
kollektiivista tunnetta virtuaalisessa 
todellisuudessa - puhelimessa, 
tietoverkossa, tai aidossa VT-skenaariossa 
- on tuomittu luomaan lisää ihmisiä 
erottavia merkityksiä.

Romaanin ansiona on pehmeän ja kovan scifin 
tasapainoinen yhteensovittaminen. Kun 
yleensä cyberpunk toimii lähinnä ihmisen ja 
koneen välisellä kontaktikanavalla, 
"Harhainvalta" on romanssi koneiden 
eristämistä ihmisistä. Paranoidiset visiot 
tuntemattomien tahojen informaatiovallasta 
ovat eri tasolla kuin romanssin ja 
ystävyyden arki. Rosenblum kansoittaa 
tietoverkon perinteiseen tapaan varjoilla 
ja aaveilla, mutta hän on enemmänkin 
mystikko kuin neuromantikko.

Utopistiset keksinnöt ovat nekin sopivan 
uskottavia omassa mediteknisessä 
ympäristössään. Eräs huimimmista 
Rosenblumin ideoista on virtuaaliyhteyteen 
kuuluva fotostimulaatiopulssi. "Potku"-
nimisen huumeen avulla saadaan ihmisen 
silmään eräänlainen "direct interface" 
hermoston ja tietoverkon välille.

Toisaalta Rosenblum selittelee liikaa 
henkilöiden mielen vapaita liikkeitä. 
Cyberpunkiin tuntuu tyylilajina sopivan 
paremmin ulkoinen, toteava kerronta, jossa 
ihmisen ja ympäristön reaktiot ovat 
samanveroisia.

Olen joskus ajatellut tilanteeseen 
pohjautuvan motiivin käyttöä eräänlaisena 
henkilön uskollisuutena pesälle; sen sijaan 
että henkilö olisi sosiaalistunut 
pelkästään muihin ihmisiin. Cyberpunkin 
kiehtovimmat visiot lähtevät juuri siitä, 
miten ihminen toimii lojaalina 
(virtuaaliselle) ympäristölle, jota muut 
eivät täysin edes havaitse.

Heikointa "Harhainvallassa" on se miten 
kapea kuva uudesta globaalisesta 
kulttuurista annetaan. "Harhainvaltaa" 
lukiessa tajuaa miten paljon lukijalle 
tuttua kuvauksen ainesta William Gibson 
käyttää romaaneissaan. Sähköisesti ohjattu 
delirium pysyy hyvin konkreettisissa 
rajoissa.

Rosenblumin ratkaisu on ollut rajata 
romaanin keskeiset tapahtumat 
antarktiselle. Erebus-tulivuoren alle 
sijoitettu globaalisen tietoverkon 
hermokeskus on kiehtova ympäristö, joskin 
koko lailla amerikkalaisen lattea 
ilmapiiriltään. Varsinkin romanssin kuvaus 
on raskas kliseistä.

Tässä mielessä elokuva voisi olla 
yllättävän kiitollinen ympäristö 
virtuaalielämän kuvaukselle. Katsoja pystyy 
nopeasti näkemään missä kulkee tutun ja 
vieraan raja, eikä tarinan tarvitse rykiä 
huonoja selityksiä ja hankalia 
sivistyssanoja uuden teknologian 
periaatteista. Elokuvissa kaikki toimii 
niin kuin näyttää toimivan.

"Harhainvalta"-pokkarin järjettömästä 
kansikuvasta huolimatta kirjaan kannattaa 
tutustua. Rosenblumin tarinassa on 
laveutta, vaikkei syvyyttä, ja käännöskin 
on vähintään välttävä.

M.G. Soikkeli

M.G. Soikkeli

Soikkelin kirjallisuuskritiikit | Soikkelin tekstien arkisto
Soikkelin virtuaalinen koti | Soikkelin Bittein Saaristo